OHLÁŠKY – 2022. 09. 25.

Neděle 25. – 26. neděle v mezidobí

 • Sbírka ● Svatováclavská na církevní školství

Pondělí 26. – Sv. Kosmas A Damian, mučedníci

 • Mezinárodní den neslyšících
 • 17:30    Krč – sál ● Katecheze dětí

Úterý 27. – Sv. Vincenc z Paul, kněz

Středa 28. – SV. VÁCLAV, MUČEDNÍK
Hlavní patron českého národa – doporučený svátek

 • Mezinárodní den míru

Čtvrtek 29. – SV. MICHAEL, GABRIEL A RAFAEL, ARCHANDĚLY

Pátek 30. – Sv. Jeroným, kněz a učitel církvi

Sobota 1. – Sv. Terezie od Dítěte Ježíše

 • Nové číslo Farního listu
 • 16:00    Michle – fara ● Rodina Idente zrušeno

Neděle 2. – 27. neděle v mezidobí

 •  8:00      Michle – kostel ● Mše sv.
 • Sv. František z Assisi, jáhen a zakladatel Farní slavnost
 • 10:00         Krč – kostel ● Mše sv.
 • 11:30         Krč – sál ● Farní shromáždění a Farní oslava
 • 19:00         Krč – kostel ● Mše sv.

Předběžné

Neděle 16. 10. –

 • Podzimní dětský bazárek
 • Podzimní dětský bazárek