OHLÁŠKY – 2022. 04. 10.

Poděkování

Čeští a moravští biskupové děkují všem, kdo pomáhají

Biskupové Čech, Moravy a Slezska děkují všem lidem dobré vůle, kteří nezištně pomáhají uprchlíkům z okupovaného území Ukrajiny.

Prosíme vás, abyste ve svém bohulibém konání nepolevovali, a nadále v něm, dle svých možností, pokračovali. Pomoc může mít rozličnou formu, nemusí se primárně jednat o materiální a finanční dary či poskytnuté ubytování. Důležité je, aby těžce zkoušení lidé na útěku ze své vlasti znovu získali pocit bezpečí, důvěry a sounáležitosti. Toho lze docílit i drobnými projevy úcty a sympatií (třeba jen pozváním na kávu, rozhovorem, radou, nabídkou pomoci s orientací v neznámém prostředí apod.).

Ještě jednou děkujeme za vaši nezištnou pomoc lidem, kteří prchají před hrůzami války a žehnáme vám i vašim blízkým.

Jménem českých a moravských biskupů Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a předseda ČBK spolu s členy Stálé rady ČBK

Praha, 5. dubna 2022

Svatý týden 2022

10. dubna – Květná (Pašijová) neděle

 • Při každé mši sv. X žehnání ratolestí

11. dubna – Pondělí Svatého týdne

 • 17:30    Krč – sál ● Katecheze dětí
 • 20:00    Krč – sál ● Mužská spiritualita – Chlapi

12. dubna – Úterý Svatého týdne

 •   9:15    Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek
 • 18:15    Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii zrušeno

13. dubna – Středa Svatého týdne

 • 18:15    Krč – kavárna ● Farní biblická hodina

14. dubna – Čtvrtek Svatého týdne

 • (na vrátnici Arcibiskupství) Sbírka ● na kněze v Albánii
 •   9:30    Hradčany – Katedrála ● Mše sv. při svěcení olejů

Zelený čtvrtek

 • 17:00        Michle – kostel Ÿ Svátost smíření (max. do 17:45)
 • 17:00        Michle – kostel Ÿ Křížová cesta
 • 18:00        Michle – kostel Ÿ VEČERNÍ MŠE NA PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ
 • Do 21:00  Michle – kostel Ÿ Adorace u „Getsemanské zahradě“

15. dubna                   VELKÝ PÁTEK ● den přísného postu

 • 17:00        Michle – kostel Ÿ Svátost smíření (max. do 17:45)
 • 17:00        Michle – kostel Ÿ Křížová cesta
 • 18:00        Michle – kostel Ÿ VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
 • Do 21:00  Michle – kostel Ÿ Rozjímání u „Božího hrobu“

16. dubna                                     BÍLÁ SOBOTA

 •   9:00        Michle – kostel Ÿ Společná pobožnost
 • Do 12:00  Michle – kostel Ÿ Rozjímání u „Božího hrobu“

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 • 20:00        Krč – kostel Ÿ Velikonoční vigilie

17. dubna

 •   8:00        Michle – kostel Ÿ Mše sv.
 •   9:30        Krč – kostel Ÿ Mše sv.
 • 11:00        Krč – kostel Ÿ Mše sv.

Více informace najdete na farních nástěnkách
a na těchto webových stránkách http://www.michlehabrovka.cz/