Michle a Habrovka | římskokatolická farnost v Praze 4

 

Nejbližší události pro farnost i veřejnost:
(sem patří samozřejmě i bohoslužby, ty jsou uvedeny na jiném místě)

Katecheze dětí (pondělí 17:30, Habrovka, sál)
Mystická antropologie (út - kurs 2, čt - kurs 1, vždy 18:15-19h., fara v Michli)
11. 11. Svatomartinská světýlka (16:00, Habrovka, pro menší děti)
13. 11. Biblická hodina - Izajáš 49. kap. (18:30, Habrovka, sál)
20. 11. Ekumenická biblická hodina - Římanům 2. kap. (18:30, Habrovka, sál)
1. 12. Předvánoční bazar (9:00 - 15:00, Habrovka, sál)
15. 12. Jiří Edy Zajíc: skauting a Krčské oddíly 1968-2019 (16:00, Habrovka, sál)

 

Pokud se se chcete dozvědět více o farnosti, k orientaci vám poslouží hlavní menu.
Pro pomoc s řešením životní situace zkuste sekci Kontakty.
V sekci Aktuality se snažíme udržovat informace o současném dění (ohlášky, oznámení, Farní list).
Přejeme Vám, ať  zde nalézáte, co potřebujete.
 

Bohoslužby ve farnosti

Biblické texty z uplynulé a nadcházející neděle