Nejbližší události (nejenom) ve farnosti:

Zprávy od administrátora farnosti P. Alberto Giralda, M.Id.
4. září 2020

Školní rok 2020-2021
 

KATECHEZE A SETKÁNÍ NA FAŘE
Baarova 52/23 Praha 4 – Michle

Křest dětí
Příprava se koná jednotlivě. Domluva přímo s rodiči.
Tel. kontakt: 775 969 411

Přijetí nových zájemců (dospělých) na Křest, Biřmování a sv. Přijímání.
Tel. kontakt: 775 969 411

Katecheze pro katechumeny, které májí dostat svátosti (Křest, Biřmování a sv. Přijímání) na Bílé sobotě 2021 v Katedrále:
Sobota, každý 14 dnů, už od 12. září, od 9:00 hod. do 10:00 hod.
Tel. kontakt: 775 969 411
NB: na této katechezi můžou se účastnit i ti, kteří přistoupí jenom k Biřmování. (místo a datum Biřmování budou upřesněny).

Katecheze pro dětí, které přistoupí k 1. Sv. Přijímání
Sobota, každý 14 dnů, už od 19. září, od 10:00 hod. do 11:00 hod.
Tel. kontakt: 775 969 411
Předpokládané datum a místo přijetí
sv. Přijímání: Habrovka, při Mši v 11:00 hod. v květnu 2021.

Příprava na manželství
Příprava se koná jednotlivě. Domluva přímo se snoubenci.
Tel. kontakt: 775 969 411

Seminář o mystické antropologii
Každý úterý, už od 15. září, od 18:15 do 19:15 hod.
Tel. kontakt: 775 969 411

Setkání mladých
Každá středa, už od 9. září, v 19:30 hod. Téma: evangelium následující neděle.
Tel. kontakt: 775 969 411

Rodina Idente
Prohloubení víry.
Jednou měsíčně: každá poslední sobota měsíce, už od 26. září, od 10:30 do 11:30 hod.
a příležitostně na pozvání.
Tel. kontakt: 775 969 411

Veškeré farní akce konané na Habrovce jsou vyvěšeny na těchto webových stránkách, nebo vyhlášené ve farním listu čí na kostelních nedělních ohláškách.


NB. Je možnost se osobně domluvit s kněžími, pro speciální případy, na jiných terminech.
Jiné farní programy, které se pravidelně konají během roku, zůstávají nedotčeni tímto programem.


************************************************************************************************
 Biblické texty z uplynulé a nadcházející neděle

*****************************************
ZÁŘÍ 2020
Farní kalendář


Farní list

jsou v kostelích... a tady - vy jej můžete číst teď
*****************************************
POZVÁNKY ODJINUD 
*****************************************
FOTOGRAFIE A VIDEA
*****************************************
Pokud chcete dostávat farní informace také mailem,
pošlete svou adresu na: michlehabrovka@gmail.com

*****************************************************************************************************************************************

Pomoc pro ty, kteří sami nemohou svou obtížnou situaci řešit
Ve farnosti organizujeme službu, která by měla usnadnit situaci hlavně seniorů – věřících i nevěřících –
kteří potřebují někoho, kdo jim nakoupí, zatelefonuje a popovídá si.

     Hledejme tedy adresáty této služby – ty, kdo ji potřebují a využijí, a hledejme dobrovolníky pro tuto službu.
Pomoc umíme koordinovat i s Maltézkou pomocí a s Arcidiecézní Charitou.

     Pište, prosím vás, jméno, adresu, telefonický či emailový kontakt dobrovolníků či adresátů na
basik.josef@gmail.com
 Pro ty, kteří potřebují duchovní nebo svátostnou pomoc  (eucharistie, smíření, svátost nemocných)
     Vaši duchovní, P. Alberto a P. Antonio, jsou vám k dispozici. Zavolejte, kontaktujte:

P. Alberto - 775 969 411 - alberto.giralda@gmail.com
P. Antonio - 739 020 084 - antoniope1000@gmail.com

Fara - 241 485 428

*****************************************

Pokud se se chcete dozvědět více o farnosti, k orientaci vám poslouží hlavní menu.
Pro pomoc s řešením životní situace zkuste sekci Kontakty.
V sekci Aktuality se snažíme udržovat informace o současném dění (ohlášky, oznámení, Farní list).
Přejeme Vám, ať  zde nalézáte, co potřebujete.