Nejbližší události (nejenom) ve farnosti:

V neděli 29. 3. 2020 budou kostely otevřené pro přijetí eucharistie: V MICHLI OD 8:00 DO 9:00, V KRČI OD 19:00 DO 20:00
Vzhledem k okolnostem prosíme, abyste nevstupovali do kostela víc než dva najednou, abyste se v kostele nezdrželi a ani u kostela nevytvářeli skupinky.
Připomínáme: dodržujte všechna nařízení, hlavně roušky a odstup od jiných

Dál, přes týden, budou farní kostely otevřené v obvyklých časech mší podle běžného rozvrhu a pouze k individuálnímu přijetí eucharistie.

*****

Všichni jsme povoláni veslovat společně: pátek 27. 3. 2020 - TV záznam modlitby za lidstvo s papežem Františkem

*****

Milí farníci a přátelé,
Svatá Terezie z Avily, vyprávěla jednu svou mystickou zkušenost. Byla vyděšená z přísnosti, s jakou jedna její známá konala skutky pokání.
Píše, že Kristus jí ve vidění řekl: „Terezo, já si víc vážím tvé poslušnosti, než všech jejích skutků pokání“.
Prolistujte Evangelium. Je plné takových překvapujících Kristových vyjádřeních: učedníci čekali třeba konkrétní reakci ze strany Ježíše, a Jeho reakce byla šokující, úplně nečekaná. A podobně to také najdeme ve Starém Zákoně.
Také teď, Bůh překvapil všechny – kdo má uší ať slyší – tím, že, aspoň zatím, nezastavil koronavirus. Právě naše uši i naše oči mají být naprosto otevřené, abychom mohli správně chápat smysl Božího jednání . Učedníci bývali překvapeni a někdy nepochopili; ale také víme, že často, když se jich Ježíš zeptal „pochopili jste to všechno“, oni odpověděli: „ano“. Na tuto Ježíšovou otázku, nikdy neodpověděli: „ne“. Měli bychom to připisovat působení Ducha sv., které vedl jejich i naše chápání.
Děkuji vám všem za krásné svědectví vaši víry a lásky, především teď při drsné zkoušce. Neklesejte na mysli. Otec nebeský je s vámi se všemi.
P. Alberto

*****

Minutka s Albertem (neděle 29. 3. 2020)
Milí farníci a přátelé,
jestliže z mé strany byla v minulých dnech znát nervozita, netrpělivost, anebo chyběla laskavost... promiňte.

Teď jsme jakoby obklopeni tmou. Tma sice chce pohltit světlo, ale co se děje?
Naopak jej zvýrazňuje!
Vyčnívají hrdinové: příbuzní, zdravotníci, dobrovolníci, farníci, přátelé, neznámí, lidé vroucně toužící po modlitbě i po svátostech.
COVID-19 zasáhl i emeritního pražského pomocného biskupa Karla Herbsta. Jeho stav byl vážný, momentálně se lepší.
Podstatné je vytrvávat. To znamená využívat všech prostředků, jež máme, a situaci chápat jako příležitost: Nemůžeme na mši? Můžeme přijmout v kostele podle pravidelného rozvrhu. Ani to nemůžeme? Ale můžeme přijmout Tělo Páně v toužícím srdci. Nemůžeme mít katechezi v sále na Habrovce? Ale můžeme ji mít třeba skrze WhatsApp. Jsem k dispozici na tel. +420 775 969 411.
Pamatujte na chudou vdovu, která dala jenom dva haléře do chrámové pokladnice, a to bylo Ježíšem považováno za dar větší, než co dali bohatí lidé.
Bůh ať vám všem žehná.
P. Alberto

*****

Proti trudnomyslnosti může posloužit i výtvarná soutěž!
Bože, kdo je člověk, že na něj pamatuješ? (podrobnosti na proklik)

*****

Homilie na 5. neděli postní (29. 3. 2020)

Milí farníci,
nikdy jsem k vám nechtěl mluvit tak, jako by slova procházela mou osobou, jako bych byl takový filtr na čištění látek, které skrze něj procházejí. Jedinou věc, kterou vám chci předávat, je Boží slovo jako milost a požehnání. Jak bych mohl já být filtrem Božího slova?! Jaká domýšlivost by to byla! Ať mě Bůh od toho chrání! Spíš jsem chtěl mít srdce otevřené a upřímné, aby to, čím chce Bůh inspirovat, prošlo k vám bez překážek, nezkreslené, bez doplňujících komentářů.
pokračování zde

*****

Minutka s Albertem (sobota 28. 3. 2020)
Panenka tvých očí je vyhlídka královského paláce
nad překrásným zeleným údolím pod modrým nebem;
přilétají motýli nejhezčích barev, abys jim dal jméno,
kvůli tomu přišli k tobě: „můj“, „milovaný“, „rubín“...
Radují se poletováním,
přiblíží se a vzdalují, třikrát,
se jménem Otce i Syna i Ducha...
Když odlétají pryč, vlhnou tvé oči,
chápeš, že slzy jsou polibky Otce nebeského.
Alberto

*****

Minutka s Albertem (pátek 27. 3. 2020)
Ať se vše děje ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, Otce, Bratra a Přítele.
Jemu se klaníme.

Koronaviru a všemu, co je s ním spojeno, se neklaníme.

Koronavirus odvedl světovou pozornost k sobě, a není zpráv, které by s ním nebyly spojeny;
Nemluví se o válkách, o bristké královské rodině, ani o sportu, pokud to není v souvislosti s koronavirem. Koronavirus nás učí, že všechno, co upoutává naši pozornost, může najednou zmizet, ale můžeme se bez toho obejít.
Můžeme být bez olympiády? Můžeme.
Můžeme být bez cestování za hranice? Můžeme.

Koronavirus také spojuje nepřítele k boji proti společné hrozbě. A až vše skončí, i ti bývalí nepřátelé si možná řeknou: Když už jsme se dali dohromady, proč se znovu rozejít?
P. Alberto

*****

Minutka s Albertem  (čtvrtek 26. 3. 2020)
Znamení křesťana je radost („aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná“ (Jan 15,7). Jsou jiné pocity radosti (potěšení, uspokojenost, pohoda, tělesná síla, dobrá zpráva o přijetí na školu...). Já vám přeji všechny tyto druhy radosti. Proto jsem vám řekl včera, že tato drsná postní doba stačí, a že nemusíme přidat nic dalšího (zřeknutí se panáka, anebo dortu...). Křesťanská radost spočívá v jasném vědomí, že Bůh je s námi a žehná nám.

No, a jak to vím, že Bůh je se mnou a žehná mi? Právě to, že On nám připravil drsnou postní dobu, je nejjasnější znamení, že je s námi a žehná: „Mějte z toho jen radost, bratři moji, kdykoli upadáte do různých zkoušek“ (Jakub 1,2).

No, a koronavirus nehrozí všem? Ano, ale ty ho prožíváš jako drsnou postní dobu. Nevěřící to prožívá jako smůlu.

A využijte všechny možnosti rodinného života.
Alberto

*****

Homilie na slavnost Zvěstování Páně (středa 25. 3. 2020)

Milí farníci a přátelé,
dnes je Slavnost Zvěstování Páně. Proto bych si přál, abyste měli slovo ochucené vírou.
Všichni známe příběh Zvěstování Páně. Anděl Páně zvěstoval Evangelium Panně Marii. A ona počala z Ducha Svatého. Zvěstování je spojeno s dotekem Ducha Svatého. A nemáme si myslet, že se nedotýká i nás.

Také nám je zvěstováno početí, a také my Ho máme počít. Pochopitelně, u nás se nejedná o biologickou věc. celý text homilie zde...

*****

Dnešní minutka s P. Albertem (středa 25. 3. 2020)

Milí přátelé,
třeba si říkáte, to je tedy „pořádná postní doba“. Ano, souhlas. Nepotřebujeme se zřeknout panáka, anebo čokolády. Je to kompletnější.
Stačí projevovat trpělivost, laskavost... To nás posvěcuje. Trpělivost, nejenom v rodině, protože třeba někdo slabší tu situaci snáší těžko, ale i vůči Bohu, který, zdá se, jako by chtěl pro nás takovouto postní dobu.
Ani nevíme, jak budeme oslavovat Velikonoce. Neříkám „jak to dopadne s Velikonocemi“, protože víme, že to dopadne dobře; jenže možná netradičně.

Jedna věc je jistá. Stejně jako andělé obsluhovali Ježíše po jeho pořádné přípravě na hlásání evangelia, přesně tak už si oblékají oděv číšníka a nasazují na své ruce bílé a jemné rukavice...
…pro nás.

P. Alberto

Pokud chcete dostávat farní informace také mailem,
pošlete svou adresu na: michlehabrovka@gmail.com

*****

V těchto dnech nám papež František nabídl, abychom se bez ohledu na různá vyznání  na celém světě  spojili  ve středu 25. března v poledne, a všichni si alespoň v duchu  přečetli, pomodlili všeobecnou modlitbu Otče náš, nebo soustředili posilující, soucitné, láskyplné myšlenky na sebe navzájem, na naše rodiny, naši zem, trpící, umírající a pomáhající na celém světě.

*****

Dnešní minutka s P. Albertem (úterý 24. 3. 2020)

Milí přátelé!
Neklesejte na mysli, ať se neoslabí naše farní společenství.
Korunavirus může být někde, kdekoliv, ale Bůh je všude.
Koronavirus škodí, Bůh uzdravuje a dává život.
Koronaviru se bráníme, ale nebraňme se Bohu.
Koronavirus útočí na plíce, ne na mozek :)
Plícemi ducha je modlitba, tam se koronavirus nedostane.
Koronavirus hledá spojence - strach, ale Bůh nám říká „nebojte se“!
Koronavirus přejde, ale Boží láska i naše láska zůstanou navždy.
Koronavirus nás nutí, abychom zůstali doma.
                       A domácí společenství je jako zlatý duchovní důl.

Ať vám Bůh žehná! 
P. Alberto

*****

Dopis administrátora farnosti z 22. 3. 2020

Milí farníci,
koronavirus nás může srazit na zem anebo očišťovat. V každém připadě přejde.
A brzo přijde čas bez koronaviru, čas vzpomínek: „Pamatuješ si ten koronavirus, který nás nutil zůstat doma a vyprázdnil město? Kterého jsme se báli, jako se bojíme vlka v horách? pokračování zde...

*******************
22.3. 2020:  VIDEO    4. NEDĚLE POSTNÍ
Farní kostel Narození Panny Marie v Praze-Michli, mši slouží: P. Alberto Giralda, M.Id.

*****************************************

Dopis administrátora farnosti z 16. 3. 2020

Povzbuzení, domácí spiritualita, nabídka svátostí a praktická pomoc

Milí přátelé,
     koronavirus se stal pro celý svět pohromou, hrozbou rozměrů těžko předvídatelných. Prožíváme čas zkoušky. Všichni. Věřící, nevěřící, muži i ženy, staří a mladí lidé, děti, bohatí i chudí, spoluobčané i cizinci. Koronavirus nás však všechny spojil. Cítíme se blíž jeden k druhému. Nastávají v nás nejlepší vlastnosti ku pomoci ostatních, toužíme stávat se dobrovolníkem, neúnavně pracovat pro ty nakažené, vroucně chránit ty slabší. Viděli jsme zdravotníky vyčerpané, jak padají nad počítači a nad přístroji, s kterými pracují, jak riskují svůj život, a skutečně umírají za svého neznámého bratra. Stali jsme se zajatci, rukojmími neznámého, neviditelného nepřítele, lidmi, kteří si ani podávat ruku nesmí. pokračování zde...

***********
     Ve farnosti organizujeme službu, která by měla usnadnit situaci hlavně seniorů – věřících i nevěřících – kteří potřebují někoho, kdo jim nakoupí, zatelefonuje a popovídá si. Pomoc pro ty, kteří sami nemohou svou obtížnou situaci řešit.
     Hledejme tedy adresáty této služby – ty, kdo ji potřebují a využijí, a hledejme dobrovolníky pro tuto službu.
Pomoc umíme koordinovat i s Maltézkou pomocí a s Arcidiecézní Charitou.

     Pište, prosím vás, jméno, adresu, telefonický či emailový kontakt dobrovolníků či adresátů na
basik.josef@gmail.com
 Pro ty, kteří potřebují duchovní nebo svátostnou pomoc  (eucharistie, svátost smíření a zpověď, svátost nemocných).
     Vaši duchovní, P. Alberto a P. Antonio, jsou vám k dispozici. Zavolejte, kontaktujte:

P. Alberto - 775 969 411 - alberto.giralda@gmail.com
P. Antonio - 739 020 084 - antoniope1000@gmail.com

Fara - 241 485 428
    

MEŠNÍ INTENCE
Připomínáme, že objednané mše sv. budou odslouženy soukromě.

P. Alberto a P. Antonio

Krátké a jasné video z Ministerstva Zdravotnictví ČR je zde: „Co byste měli vědět o koronaviru?“

Jak ušít účinnou roušku - návod např. zde - Vitalia.
A samozřejmě plno nápadů - včetně videí - nabídnou vyhledávače.

Vyjádření administrátora farnosti a doporučení pro farnost
15. 3. 2020 – 23:30 hod.

Na základě Vyhlášení nouzového stavu vládou ČR z 12. 3. 2020 (k dispozici zde), a Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob z 15. 3. 2020 (k dispozici zde),  od 16. 3. 2020 v 00:00 do 24. 3. 2020 v 06:00 nebo do odvolání:

  • RUŠÍ SE VEŠKERÉ PROGRAMY VE FARNOSTI, s výjimkou pohřebních bohoslužeb a zaopatření nemocných.
  • Prosíme spoluobčany, kteří patří do ohrožených skupin (seniory a chronicky nemocné), aby se chránili a neváhali se ozvat, pokud potřebují pomoci např. donést nákup. Samozřejmě se to týká i těch, kdo do kostela nechodí, dejte, prosíme, o potřebných vědět. Adresa: rada@michlehabrovka.cz popř. telefonicky, viz kontakty.
  • V každém případě můžete sledovat mše sv. a jiné duchovní programy v TV Noe (www.tvnoe.cz), přes Radio Proglas (www.proglas.cz) a na webových stránkách Mše online (www.mseonline.cz).

Přeji vám pokojnou postní dobu. V Nejsvětějších Srdcích Ježíše, Marie a Josefa.

P. Alberto Giralda Cid, M.Id.
Administrátor farnosti

••••••••••••••••••••••••

Prohlášení předsedy ČBK, Dominik kardinál Duka OP,
v reakci na postupující epidemii infekce koronaviru
s výzvou k respektování postupu státních úřadů.

Pokud chcete dostávat další farní informace mailem,
pošlete svou adresu na: michlehabrovka@gmail.com
Přejeme vám pokojnou postní dobu. 

************************

FARNÍ SÁL - UZAVŘENÍ 30.3 - 12.4. - ÚDRŽBA
************************
Poselství Svatého otce Františka k postní době 2020
„Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“ (2 Kor 5,20)
******************************************
Farní kalendář na Březen
******************************************

Z BŘEZNOVÉHO KALENDÁŘE
******************************************

Bohoslužby ve farnosti a služby kněží - bez bohoslužeb, individuální péče pro potřebné
Biblické texty z uplynulé a nadcházející neděle

Pokud se se chcete dozvědět více o farnosti, k orientaci vám poslouží hlavní menu.
Pro pomoc s řešením životní situace zkuste sekci Kontakty.
V sekci Aktuality se snažíme udržovat informace o současném dění (ohlášky, oznámení, Farní list).
Přejeme Vám, ať  zde nalézáte, co potřebujete.