OHLÁŠKY – 2022. 09. 18.

Neděle 18. – 25. neděle v mezidobí

Pondělí 19. – Sv. Januárius, biskup a mučedník

  • 17:30    Krč – sál ● Katecheze dětí

Úterý 20. – Sv. Ondřej Kim, kněz, Pavel Chŏng Ng a druhy, mučedníci

  •   9:30    Krč – kostel ● Úklid a Modlitba matek
  • 16:00    Michle – Domov Sue Ryder ● Mše sv zrušeno
  • 18:00    Krč – kavárna ● Společné nešpory a františkánský růženec
  • 18:15    Michle – fara ● Seminář Mystická Antropologie zrušeno

Středa 21. – SV. MATOUŠ, APOŠTOL A EVANGELISTA

  • Mezinárodní den míru
  • 18:15    Krč – kavárna ● Farní biblická hodina

Pátek 23. – Sv. Pio z Pietrelcina, kněz

  • 23:59    Uzávěrka farního listu na říjen

Sobota 24. –

  • 16:00    Michle – fara ● Rodina Idente zrušeno

Neděle 25. – 26. neděle v mezidobí

  • Sbírka ● Svatováclavská na církevní školství

Více informace najdete na farních nástěnkách, na našich webových stránkách http://www.michlehabrovka.cz/, i v nových číslech Farního listu a Arcidiecézního zpravodaje