OHLÁŠKY – 2022. 05. 01.

Poděkování

Děkujeme všem, co jste předchozí víkend přispěli Dětskému bazárku.

Tento týden

Neděle 1. – 3. Velikonoční

 • Sbírka – Do fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních)
 • 17:00    Krč – sál ● Setkání se sestrou Angelikou Pintířovou
                                  Jak najít cestu k mládeži z výchovného ústavu

Pondělí 2. až neděle 8. – Týden modliteb za povolání k duchovnímu stavu

Pondělí 2. –

 • 16:30    Krč – kavárna ● Katecheze – příprava na 1. sv. přijímání dětí
 • 17:30    Krč – sál ● Katecheze dětí

Úterý 3. – Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštoly

 •   9:30    Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek
 • 15:00    Michle – Domov Sue Ryder ● Mše sv.
 • 18:00    Krč – kostel / kavárna ● Sekulární františkáni – Mše sv. a setkání
 • 18:15    Michle – fara ● Seminář Mystická Antropologie

Středa 4. –

 • 20:00    Krč – sál ● Modlitba Taizé – Nácvik zpěvu od 19:30

Sobota 7. –

 • Příbram – Svatá Hora – 21. arcidiecézní pouť za duchovní povolání
  • 10:00      Křížová cesta s bohoslovci
  • 11:30      Poutní mše sv.
  • Další body programu na nástěnkách nebo na strany www.cirkev.cz.
 • 16:00    Michle – fara ● Rodina Idente

Neděle 8. – 4. Velikonoční – Dobrého pastýře

 • Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
 • Svátek matek
 • Den vítězství
 • 9:00    Krč – zahrada ● Ivana Zelinková – Prodej sazeniček.

Více informace najdete na farních nástěnkách, na našich webových stránkách http://www.michlehabrovka.cz/, i v nových číslech Farního listu a Arcidiecézního zpravodaje.

Také u tiskovin najdete dopis, co vysvětluje, jak pomoct s financováním farnosti.