OHLÁŠKY – 2022. 01. 30.

Když nadešel den jejich očišťování podle Mojžíšova Zákona,
přinesli (Ježíše) do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu,
jak je psáno v Zákoně Páně:
‚Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!‘ 
Přitom chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v Zákoně Páně:
pár hrdliček nebo dvě holoubata.

Lukáš 2:22-24


Tento týden

Neděle 30. – 4. neděle v mezidobí

Pondělí 31. –

 • 17:30    Krč – sál ● Katecheze dětí

Úterý 1. –

 • 9:00      Krč – kavárna ● Noemi 
 • 9:15      Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek
 • 18:00    Krč – kostel / kavárna Ÿ Sekulární františkáni – Mše sv. a setkání
 • 18:15    Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii

Středa 2. – Svátek Uvedení Páně do Chrámu

 • + Světový den zasvěcených osob
 • žehnání svíček–hromniček při mši
  Pokud si je přejete mít pro sebe nebo pro někoho bližního, prosíme, abyste si je přinesli.
 • 20:00    Modlitba Taizé – Nácvik zpěvu od 19:30

Sobota 5. –

 • 16:00    Michle – fara ● Rodina Idente

Neděle 6. – 5. neděle v mezidobí

Více informace najdete na farních nástěnkách
a na těchto webových stránkách.