Archivy autora: admin

(rozhovor) Proč je pro tebe církev tak důležitá? Pokusím se ti to nějak přiblížit, i když se mi to možná nepovede úplně tak, jak bys to potřeboval.Myslím, že je ti celkem jasné, že lidé, kteří mají nějaký společný cíl, zájem nebo úkol, se spojují. Podobně, když mají stejný nebo aspoň dost podobný pohled na život a na to, co je v něm to nejdůležitější. Tedy také na to, jak rozumí té tajemné skutečnosti, kterou lidé na naší planetě nazývají různě, například Bůh, Brahma, Tao, Velký duch – a ještě spoustou dalších slov. Vždycky to ale znamená tu nejdůležitější, skutečnost, o…

Číst více

Většina křesťanů žije s pocitem, že by se měli modlit. Někteří dokonce žijí se špatným pocitem nebo s pocitem viny, že se nemodlí dostatečně často, dostatečně dlouho, že se nemodlí dobře nebo že se nemodlí vůbec. Pro mnohé tak zůstává modlitba jakousi povinností, navíc těžko uchopitelnou, se kterou si příliš nevědí rady, která je pro ně zdrojem výčitek a která jim často spíš komplikuje život. Někteří se modlili v dětství, s rodiči, prarodiči; tyto modlitby už jim ale v dospělosti nedávají příliš smysl. A tak se stává modlitba břemenem. Přitom by to mohlo být právě na opak! Já bych modlitbu ve svém životě nerad vnímal…

Číst více

Pozvánka na MOTUS CHRISTI v Uherském Hradišti Milí přátelé, kteří jste ve věku 18-35 let. Srdečně vás zveme na Motus Christi – duchovní cvičení misionářů identes s tématem osobní konverze ke svatosti, k níž vybízí Ježíš slovy: „Buďte tedy svatí, jako je svatý váš nebeský Otec“ (Mt 5,48) K tématu je třeba říct, že cestu, pravdu a život (tedy obsah) svatosti nejde nijak privatizovat. Jen ve spojení s Kristem ji člověk může žít, či spíše, učí se ji žít. Nedržme se příliš našich lidských lidských představ o svatosti, ve kterých je vždycky nějaký omyl, ale se synovskou důvěrou zůstaňme jen…

Číst více

Stanice metra OlbrachtovaObyvatele a farníky z okolí Habrovky jistě zajímá aktuální stav plánování a výstavby stanic nového metra D na území Krče.Výstavba nové linky pražského metra D má poměrně bohatou historii a sou-vislosti. První etapa výstavby metra D měla probíhat v úseku Pankrác-Písnice tak, aby metro začalo co nejdříve plnit svou základní funkci očekávanou od většiny Pražanů i Středočechů. Bohu-žel tato první etapa byla nakonec zre-dukována pouze na úsek Pankrác – Nové Dvory. Důvodem nebyl nedosta-tek financí. Těch bylo před korona krizí dostatek, a naopak se s projektem spěchalo kvůli využití eurodotací. Pro-blémy jsou však s výkupem či vyvlast-něním potřebných…

Číst více

Děkujeme všem, kdo se „balíčkování“ zúčastnili a jakkoliv pomohli. Nakonec jsme předávali 821 krásných balíčků a stejný počet kreseb a přání. Posíláme také dostupné zdroje o akci. Jde o prostou lidskou vděčnost, a máme za to, že dobré zprávy a dobré příběhy se mají šířit. Tak bude zřejmé, že má smysl takové příběhy vytvářet. ZDROJE: Zpráva na webu FTN Facebook FTN  Farnost:FB farnosti: https://www.facebook.com/SalHabrovkaFarní fotoalbum

5/5