Poděkování zdravotníkům – dary předány

Poděkování zdravotníkům – dary předány

Děkujeme všem, kdo se „balíčkování“ zúčastnili a jakkoliv pomohli. Nakonec jsme předávali 821 krásných balíčků a stejný počet kreseb a přání.


Reakce zdravotníků byla vděčnější než naše představy – viz odkazy a fotografie.
S díky za spolupráci
Farníci z Michle a Habrovky a desítky dobrovolníků včetně dětí,
a další pomocníci: Bratrská jednota baptistů, farnosti Lhotka, Kunratice, Spořilov

Posíláme také dostupné zdroje o akci. Jde o prostou lidskou vděčnost, a máme za to, že dobré zprávy a dobré příběhy se mají šířit. Tak bude zřejmé, že má smysl takové příběhy vytvářet.