Archiv štítků: okolí

Stanice metra OlbrachtovaObyvatele a farníky z okolí Habrovky jistě zajímá aktuální stav plánování a výstavby stanic nového metra D na území Krče.Výstavba nové linky pražského metra D má poměrně bohatou historii a sou-vislosti. První etapa výstavby metra D měla probíhat v úseku Pankrác-Písnice tak, aby metro začalo co nejdříve plnit svou základní funkci očekávanou od většiny Pražanů i Středočechů. Bohu-žel tato první etapa byla nakonec zre-dukována pouze na úsek Pankrác – Nové Dvory. Důvodem nebyl nedosta-tek financí. Těch bylo před korona krizí dostatek, a naopak se s projektem spěchalo kvůli využití eurodotací. Pro-blémy jsou však s výkupem či vyvlast-něním potřebných…

Číst více

1/1