Projekty MId.

Institut Id Krista Vykupitele, Misionářky a Misionáři Identes, Baarova 52/23, Praha 4 – Michle

„Bolívijský projekt“

na podporu mise Institutu Id Krista Vykupitele, Misionářky a Misionáři Identes v provincii Chiquitos – department Santa Cruz, Bolívie, která je zaměřena na integrální rozvoj místních vesnických komunit, a to jak na úrovni sociální, výchovně vzdělávací, zdravotní, tak i duchovní.
Konkrétně se jedná o 7 vesnických osad (diecéze San Ignacio de Velasco): San Javierito, Santa Rosita, Asuncion, Carmen, San Antonio, San Juancito a San Juan, které jsou součástí farností, jež spravují Misionáři Identes.
Jedním z prvních projektů této mise je zlepšení podmínek bydlení místních obyvatel – tedy stavby nových modelových příbytků z místních materiálů. Na účtu projektu je nyní v Bolívii uloženo 5.000 dolarů (z čehož při našich akcích bylo vybráno kolem 3.000 dolarů – přes 64.000 Kč). Aby se projekt mohl plně rozvinout je potřeba nashromáždit 15.000 dolarů.

  

Obracíme se na vás tedy s prosbou o pomoc a podporu při získávání prostředků na tento projekt, aby mohla být výše uvedená série rozvojových iniciativ Misionářů Identes v 7 vesnických osadách v Bolívii plně rozvinuta co nejdříve.

Finanční pomoc lze poskytnout následujícími způsoby:

  • předáním finančního daru – kdykoliv a v jakékoliv výši – přímo kterémukoliv z kněží, sloužících v naší farnosti – a to do 5. ledna 2018,
  • dobrovolným vstupným na koncertu adventní a vánoční hudby,
  • na pomoc bude dále věnován zisk z prodeje ručně vyráběných svíček a glycerinových mýdel, který bude v rámci výše uvedeného koncertu.

Získané finanční prostředky následně odešle P. Ing. Miloš Miko, M.Id., do Bolívie na účet Misionářů Identes určený pro výše uvedenou misi.

Za organizátory „Bolívijského projektu“ vám již nyní za pomoc a podporu děkují:
P. Ing. Miloš Miko, M.Id., Ing.Bc. Blanka Pechová a MgA. Anna Vršinská