FARNÍ KALENDÁŘ – 2022 ZÁŘÍ

FARNÍ KALENDÁŘ – 2022 ZÁŘÍ

Klíče: np Nezávazná památka ● p Památka ● sv Svátek ● sl Slavnost

* každá neděle (dle možnosti) ● 9:00 ● Michle – fara ● Farní snídaně

* každá neděle (dle možnosti) ● 10:30 ● Krč – sál ● Farní kavárna

Čt   1   +         Světový den modliteb za péčí o stvoření

Pá  2              

So  3   p          Sv. Řehoř Veliký, papež a učitel Církvi

            16:00  Michle – fara ● Rodina Idente

Ne  4   23.      neděle v mezidobí

                         Začíná běžní nedělní rozvrh (8:00 ● 9:30 ● 11:00 ● 19:00)

Po  5   17:30  Krč ● Mše sv. pro děti s rodinami – Začátek školního roku – Požehnání školních tašek… prázdné nebo plné!

Út  6   9:00    Krč – kavárna ● Noemi

            9:30    Krč – kostel ● Úklid a Modlitba matek

            16:00  Michle – Domov Sue Ryder ● Mše sv.

            18:00  Krč – kostel/sál ● Sekulární františkáni – Mše sv. a Setkání

            18:15  Michle – fara ● Seminář Mystická Antropologie

St   7   np       Sv. Melichar Grodecký, kněz a mučedník

             20:00  Modlitba Taizé – Nácvik zpěvu od 19:30

Čt  8   sv       Narození Panny Marie – Farní slavnost 

             17:30 Michle – kostel / fara ● Mše sv. a Farní oslava

             *        Mezinárodní den gramotnosti

Pá  9   np       Sv. Petr Klaver, kněz

So  10 np       Bl. Karel Spinola, kněz a mučedník

             12:00  Den pro rodinu ● Emauzské opatství ● Ekumenická bohoslužba

             14:00  Den pro rodinu ● Palackého nám. ● Koncert, zábava atd.

             16:00  Michle – fara ● Rodina Idente

Ne  11 24.      neděle v mezidobí

Po  12 np       Jména Panny Marie

            17:30  Krč – sál Katecheze dětí

            18:30  Krč – sál ● Mužská spiritualita – Chlapi

Út  13 p          Sv. Jan Zlatoústý, biskup a učitel Církvi

            9:30    Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek

            18:15  Michle – fara ● Seminář Mystická Antropologie

St   14 sv       Povýšení svatého Kříže

             18:15  Krč – kostel Celoevropská tichá adorace za mír na Ukrajině

Čt   15 p          Panna Maria Bolestná

             19:00  Michle – fara ● Pastorační rada farnosti

Pá  16 p          Sv. Ludmila, mučednice

             +         Den církevních škol

So  17 np       Sv. Kornélius, papež, a Cyprián, biskup, mučedníci

             np       Sv. Robert Bellarmino, biskup a učitel církvi

             16:00  Michle – fara ● Rodina Idente

Ne  18 25.      neděle v mezidobí

Po  19 p          Sv. Januárius, biskup a mučedník

             17:30  Krč – sál Katecheze dětí

Út  20 p          Sv. Ondřej Kim, kněz, Pavel Chŏng ng a Druhy, mučedníci

             9:30    Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek

             16:00  Michle – Domov Sue Ryder ● Mše sv.

             18:00  Krč – kavárna ● Společné nešpory a františkánský růženec

             18:15  Michle – fara ● Seminář Mystická Antropologie

St   21 sv       Sv. Matouš, apoštol a evangelista

             *       Mezinárodní den míru

                         Mons. Václav Malý ● 72. narozeniny

             18:15  Krč – kavárna ● Farní biblická hodina

Čt   22            

Pá  23 p          Sv. Pio z Pietrelcina, kněz

             23:59  Uzávěrka farního listu na říjen

So  24 16:00  Michle – fara ● Rodina Idente

Ne  25 26.      neděle v mezidobí

                         Sbírka ● Svatováclavská na církevní školství

Po  26 np       Sv. Kosmas a Damian, mučedníci

            *       Mezinárodní den neslyšících

            17:30  Krč – sál Katecheze dětí

Út  27 p          Sv. Vincenc z Paul, kněz

            +         Den Charity

            9:30    Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek

            18:15  Michle – fara ● Seminář Mystická Antropologie

St   28 sl        Sv. Václav, mučedník

                         Hlavní patron českého národa – doporučený svátek

Čt   29 sv       Sv. Michael, Gabriel a Rafael, archanděly

Pá  30 p          Sv. Jeroným, kněz a učitel církvi