Semináře pro katechety & pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ

Semináře pro katechety & pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ

Milí pastorační spolupracovníci ve farnostech,
milí katecheté,

připravujeme pro následující podzim a zimu nového školního roku 2022/23 sérii seminářů, jejichž účastníci se seznámí s přípravou prožitkových programů a katechezí pomocí pedagogických metod Franze Ketta. Nabídneme např. podněty pro tvorbu projektů k liturgickým dobám nebo vyprávění příběhů o národních patronech, posléze také práci s biblickými příběhy.

Velmi Vás prosíme o postoupení této nabídky zájemcům z řad pedagogů ve Vaší farnosti.

Pro nabízené semináře s konkrétními katechetickými obsahy je ovšem nutné mít za sebou první seznámení s metodami Franze Ketta, proto prosíme zájemce, kteří s touto prací ještě nemají zkušenosti, aby jako první kurz zvolili úvodní seminář ‚Textilní a přírodní materiály při výchově k hodnotám‘ – a teprve poté vybírali dále.

Pro pedagogy jsou semináře akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT.

*************************************************************************************************************

Termíny seminářů a jejich popis:

(1) Textilní a přírodní materiály při výchově k hodnotám – odpolední seminář, ZÁKLADNÍ, Po 3.10.2022 v 16:00 – 19:30 hod.
Je určen pro základní seznámení s možnostmi a principy pedagogické práce s přírodními a textilními materiály při výchově k hodnotám; jedná se o první seznámení s metodami prožitkové pedagogiky podle Franze Ketta; je konaný v rámci jednoho čtyřhodinového odpoledního bloku;

(2) Tvorba projektů hodnotové výchovy s užitím přírodnin a symbolů – seminář o dvou částech ve dnech Po 31.10.2022 a Po 14.11.2022; vždy v 16:00 – 19:30 hod.
Je určen pro všechny, kdo se již seznámili s principy prožitkových metod podle Franze Ketta a chtějí tvořit vlastní programy pro děti; je konaný ve dvou navazujících odpoledních setkáních;

(3) Tvořivé spolu-vyprávění příběhů – seminář o dvou částech ve dnech Po 9.1.2023 a Po 23.1.2023; vždy v 16:00 – 19:30 hod. 
Je určen pro ty, kdo se již seznámili s principy prožitkových metod podle Franze Ketta a chtějí pomocí nich živě vyprávět příběhy, legendy nebo pohádky; uskuteční se také ve dvou navazujících setkáních;

(4) Spolu-vyprávění biblických příběhů – seminář o dvou částech ve dnech Po 20.2.2023 a Po 6.3.2023 (také Po 5.9.2022 a Po 19.9.2022); vždy v 16:00 – 19:30 hod. 
Je určen pro ty, kdo se již seznámili s principy prožitkových metod podle Franze Ketta, včetně příslušné metodiky vyprávění příběhů, a chtějí živě vyprávět příběhy z Bible; uskuteční se rovněž ve dvou navazujících setkáních;

(5) Tvořivá meditativní práce s biblickými texty – odpolední seminář Po 17.10.2022 v 16:00 – 19:30 hod.
Je určen pro všechny, kdo se již seznámili s principy prožitkových metod podle Franze Ketta a chtějí děti uvádět do tvořivého vyjádření vnitřních obrazů a zkušeností na pozadí biblických textů; je konaný v rámci jednoho čtyřhodinového odpoledního bloku.

První a pátý seminář je zpoplatněný částkou 150,- Kč za osobu, další semináře, které mají po dvou částech, částkou 250,- Kč za osobu na celý seminář.

Zájemci se mohou přihlásit na webové stránce https://www.vychova-hodnoty.cz/dvpp/, kde naleznou v „informacích pro učitele/dvpp a semináře“ podrobnější popis seminářů a jejich časový plán, nebo též na telefonním čísle kanceláře Pedagogického centra AP: 734 262 294.

Na spolupráci se těší

PhDr. Pavla Edita Herciková, Th.D.
Pedagogické centrum
Jindřišská 30
110 00 Praha 1
tel.: +420 734 262 294
e-mail: pgcentrum@apha.cz
http://www.apha.cz/pedagogicke-centrum