Volby do pastorační rady

Volby do pastorační rady

Podle Stanov pastoračních rad arcidiecéze pražské je období pro působení rady 5 let. Toto období pro současné členy nyní vypršelo, a volby nových členů budou 2. 6. 2024.
Jsme všichni zváni, abychom se ujímali našich společných záležitostí: “Břemena jedni druhých nesme”.
Co volby znamená v praxi? 
Volební komise: Bude určena tříčlenná volební komise, která se postará o průběh volby.
Kandidáti: Do 10. 5. 2024 do půlnoci prosíme o návrhy kandidátů starších 18 let, kteří by podle vás měli v příštím období nést odpovědnost a tuto práci dělat. Předem se ale poptejte, zda dotyčný práci v radě dělat může a chce. Přihlásit se můžete i sami.
Představení: Do stejného termínu (10. 5.) je třeba mít i informaci a fotku kandidáta, pro seznámení. Řadu lidí známe od vidění, tak ať si můžeme přiřadit obličej a jméno. Vytiskneme seznam a vyvěsíme 12. 5. 2024 pro seznámení všem farníkům.
Volba: V neděli 2. 6. 2024 dostaneme volební lístky a budeme moci vybírat nové členy pastorační rady.
Podle Stanov by mohl jmenovat až polovinu členů farář, pokud by chtěl. P. Alberto dává přednost volbě, a tak se po dohodě bude volit 9 členů. Rada požádala, aby si farář ponechal možnost alespoň jednoho člena jmenovat. To není klerikalismus, jen možnost, jak případně členy rady vhodně doplnit.
A to je jako stručný průvodce vše. Další informace budou k dispozici v ohláškách, mailu, na webu a ve FL.
Josef Basík a končící pastorační rada

Dotazy a odpovědi k volbě pastorační rady:
–Rada tedy vše udělá za nás?
Ne, rada není ta, která všechno udělá. Měla by propojovat všechny farníky a mít přehled, jestli někde něco neskomírá a povzbudit, pokud někde něco pěkného raší. Součástí jednání rady je i reflexe farního života, co se kde dobrého děje. Spíše, než všechno oddřít, měla by rada koordinovat, organizovat, propojovat – na tom je ještě docela dost práce 🙂  
–Přece nemusím být v radě, když chci něco pro farnost dělat?
Ano, přesně! A rada bude vděčná za všechny iniciativy. Ale je užitečné, když je nějaké místo (rada včetně kněží), kde se informace o plánovaných akcích potkávají. 
–Vůbec nevím, co to obnáší, být v radě?
Se jmény současných členů se setkáváte v pravidelných zápisech z jednání, které jsou ve farním listu. Těch se můžete zeptat, jak ta práce vypadá. Dalším vodítkem je litera Stanov, k těm se dostanete proklikem  z hlavní strany našeho webu michlehabrovka.cz 

Je občerstvující, že si můžeme vybírat a volit, kdo naše společné záležitosti bude koordinovat a starat se o ně a převezme část zátěže kněží, poskytne jim zpětnou vazbu (vidíme, jak momentálně chybí zpětná vazba našemu arcibiskupství) a bude přicházet s novými nápady a s pomocí ostatních je realizovat. Je to jedna ze strukturálních opor, které nám pomáhají na cestě synodality.
Josef Basík

Stanovy pastoračních rad si můžete přečíst zde:
https://drive.google.com/file/d/0B0qDw5HRthm-VjhNbUV4OGRDcDA/view?usp=sharing&resourcekey=0-AfovY_10P7GVyRaDkr-dPw