Střecha a sbírka

Střecha a sbírka

(článek z Farního listu 2024/01) Letošním rokem se naplno dáme do akce, o které jsme již několikrát informovali. Je to výměna střešní krytiny kostela sv. Františka na Habrovce, ke které vás zveme a na jejíž opravu společně začínáme sbírat peníze. Krytina je po 82 letech na hranici životnosti a také do kostela na několika místech při velkých deštích zatéká.
Od informace, kterou jsme vám dali na farním shromáždění, nedošlo k žádným významným změnám, a pokračujeme v přípravných krocích. 
Za kolik a za co?
Staráme se také o financování: Ve spolupráci s technikem arcibiskupství F. Benešem byla podána první žádost o grant (MHMP – magistrát). Na cestě je padesátitisícový příspěvek od Městské části Praha 4 a o dva granty požádáme ještě Fond kardinála Harracha na arcibiskupství a Ministerstvo kultury ČR. Celková cena se odhaduje na cca 1 mil. Kč, proto potřebujeme vybrat podstatnou část z celkové ceny a máme pro to hned několik důvodů: jednak je to “naše střecha”, jednak vůbec nevíme, jak žádosti o grant dopadnou, a do třetice – i kdybychom dostali všechny granty, o které požádáme, všechny předpokládají naši spoluúčast.
Proto máme náš farní nově zřízený účet, na kterém je v tuto chvíli již více než 90 tis. Kč od prvních deseti dárců, z toho 50 tis. je vklad z bazaru – od mnoha dárců. Děkujeme všem!
Každou korunu pečlivě využijeme a vyúčtujeme, jako to bylo při opravě Farního sálu na Habrovce v roce 2016. Právě farní sál je zkušenost, která nám dodala důvěru jít do toho společně s vámi teď znovu. Tím se dostáváme ke:
Kdo?
Vy a naši kněží a Technická komise pastorační rady (M. Švarc, V. Hromek, T. Matuška, J. Muzikář, J. Basík). Ano, dost podobná sestava, jako při té rekonstrukci sálu, a ta dopadla dobře, ne? Ale kdo by se tu chválil, že. 
Jak?  
O grantech a sbírce už řeč byla, M. Švarc poptal předběžně firmy na cenu, F. Beneš nechal udělat rozpočet a připravil žádost o dotaci tak, že na žádost stačilo připojit podpis P. Alberta, a zpracuje i zbývající žádosti. Máme souhlas památkářů (M. Švarc, F. Beneš), a také můžeme použít krytinu z běžné výroby (Granát 11 Bramac – režná), i běžné okapy – obojí je veliká úspora v našem rozpočtu.
Další kroky budou následovat: Kněží a pastorační rada pověřila technickou komisi, aby připravila časový plán. Pro některé dotace budeme potřebovat již stavební povolení či ohlášení, připravíme výběrové řízení na dodavatele atd. A doufáme, že nejpozději v babím létě 2024 bude nová krytina na střeše.
Co ještě?
Kromě práce na výměně krytiny o které píši, pracuje pověřený architekt V. Hromek na úpravě vchodu do kostela. Nad jeho návrhy budeme společně debatovat na Farním shromáždění, a farností odsouhlasený návrh by se pak mohl stihnout také ještě v roce 2024. A do téže zimy už by měly být v kostele na Habrovce i nové topící podsedáky, které ušetří peníze za elektřinu. Naopak, dříve diskutovaná změna plotu u vchodu do kostela se teď nepřipravuje, nebyla pro ni tak přesvědčivá většina farního shromáždění.
Jak už je na začátku článku, cena za opravu střechy a výměnu krytiny bude cca 1 mil. Kč, a budeme vděčni za spolu – práci a příspěvky. Na konci článku přidáváme číslo účtu, na který můžete přispět  libovolnou částkou, informaci přidáme i do kostela.
Číslo účtu je také na farním webu a o dalším vývoji vás budeme informovat ve farním listu, na webu i farním mailem (kdo jej chce dostávat, ať se podívá na vedlejší článek o komunikaci). Pokud chcete využít potvrzení pro daňové účely, pošlete prosím své údaje (jméno, příjmení, adresu, datum/data poslání) na adresu potvrzeniodaru@michlehabrovka.cz a my vám pošleme potvrzení.
Už teď děkujeme za důvěru, se kterou jste dočetli až sem.
Technická komise a Josef Basík