25. Všichni pomáhají

25. Všichni pomáhají

Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba. (1. Korintským 3:9)

Stavbu provázela řada problémů, které její realizaci zásadním způsobem limitovaly a ohrožovaly, ale byly zde také drobné, někdy i úsměvné události, dnes již zaváté časem. A možná také ty byly pro úspěch důležité. Připomeňme si některé z nich: 

Na návrh dp. Kaplana usneseno zakoupiti malé varhany z Emauz (z kaple sv. Kosmy a Damiána) uložené nyní na „Františku“ za částku 7000,- K.

– Harmonium, které v kostele sloužilo ještě na začátku 21. století, bylo zakoupeno v roce 1944 za 23 800,- K.

– Ing. Douša zřekl se odměny 75,- K za členství v soutěžní komisi ve prospěch spolku. 

– zápis s č.j. 1/42–1942, cituji, „My podepsaní krčští ministranti chodili jsme koledovat na Tři krále a vykoledovali jsme 50,- K, 10 hal., které věnujeme ve prospěch našeho nového kostelíčka. V Krči dne 5. ledna 1942.“

Podepsáni: „Tomík Vlasák, Václav Pečený, Arnošt Dittrich“ (pozn. nejstaršímu z nich bylo v únoru téhož roku 10 let).

A dodatečně je dětskou rukou připsáno „+ 3,- =  53,10 K“.

– Zvonek, který měl být umístěn na věži kostela, byl v roce 1942 zkonfiskován pro válečné účely, ale ještě téhož roku byl odlit zvon nový. Kde se vzal v době války potřebný kov? V kuchyních krčských domácností, hospodyně prý věnovaly hmoždíře. Na zvonu je pod reliéfem sv. Josefa prosba: „Svatý Josefe, v hodinu smrti oroduj za nás“. Měli bychom slavit a děkovat Pánu za naše předky. Oni dokázali něco ohromného, oni byli pro duchovní rozměr života vnímavější, stejně jako pro skutečnost, že jsme smrtelní.

Autor textu: Stanislav Varhaut