Farní list na únor 2022

Farní list na únor 2022

V novém farním listu nás čeká kalendář na únor, zprávy z farnosti, třeba o oslavě na Habrovce s biskupem Václavem Malým, jeden spontánní popis atmosféry ve farnosti, úvaha R. Rohra a stálé rubriky: Úvodník, Co leží na srdci papeži, Čtenářovo okénko. A jedno pozvání!
Tento i další Farní listy jsou v rubrice Aktuality