Farní list na září

Farní list na září

…a poslední dva ročníky najdete v sekci aktuality po rozkliknutí této zprávy. Úvodník P. Alberta a dva články se týkají nadcházející Doby stvoření (1. 9. – 4. 10. 2022), věnujeme se Synodě, výtažkům z myšlenek papeže Františka, nechybí Čtenářské okénko, farní kalendář. Užijte si podnětnou a dobrou četbu!