Pomoc Ukrajině

Pomoc Ukrajině

Pomoc je stále potřebná, nejvíc ubytování, zapojit/pomoci/přispět můžete na ověřených adresách:
UA velvyslanectví v Praze – příspěvky na obranu,
účet: 304452700/0300 (informace zde)

Další weby/aplikace pomáhají propojit ty, kdo pomoc nabízejí a ty, kdo ji hledají a potřebují, vč. seznamu dalších humanitárních sbírek (na proklik):
https://www.stojimezaukrajinou.cz/
https://www.pomahejukrajine.cz/
https://nasiukrajinci.cz/
Registrace dobrovolníků (např. pro centra příjmu):
www.vlnapomoci.cz
nábytek a další vybavení pro byty sbírají sestry Boromejky, domluva předem zde:
602 255 431 ses. Kristýna Bednaříková /předpokládané časy pro příjem 8 až 16 hodin, ale ověřte předem/
hangary@nadacesesterboromejek.cz
NABÍDKY PRÁCE: workania.eu
e-kniha 1000 slovíček zdarma zde:
https://www.palmknihy.cz/ekniha/1000-ukrajinskych-slovicek-169450
POMOC V NAŠÍ FARNOSTI: Věci z rychlé a velkorysé sbírky se využily, a ještě zbylo, a už během víkendu se věci vydávaly dalším. Pokud máte v okolí lidi potřebné, doprovoďte je, vydávat se bude na Habrovce, mohou si vybrat veškeré oblečení, boty, drogerii, hračky a trvanlivé potraviny.
Sbírka je otevřená do 9. 4., tento týden:
– pondělí během sboru a katechezí 16:45 – 18:30 
– úterý během Sedmikrásku 9:00 – 12:00
– středa během cvičení Zdravá záda 19:15 – 20:45