23. Výstavba začala

23. Výstavba začala

“… Nuže, dejme se do stavby!“ I vzchopili se k dobrému dílu. (Nehemjáš 2:18)

Ještě nebylo povolení ze správy kontingentu na nákup materiálu. 

Nicméně přípravné práce jako oplocení, vyměřování základů a jiné začali členové spolku 30. září. Přes výstrahy nedůvěřivců se již 4. října kopaly základy. O dřevo a cement podal jednatel žádost na správu kontingentu 10. října, vyřízení žádosti se protahovalo přes říjen a listopad. Nebylo z čeho, ale se zděním a betonováním se začalo 16. 10. a dokončení včetně terénních úprav bylo 25. října.

V té době již měli Křížovníci s červenou hvězdou na své pile hotovou konstrukci (nebo spíš stavebnici) kostela připravenou k transportu. Povolení na nákup materiálu bylo vydáno 27. 11. 1941. 30. 11. byla první neděle adventní, začalo období pro krčské katolíky velmi významné a pro členy výboru spolku a dodavatele stavby období velmi náročné. 

Autor textu: Stanislav Varhaut