26. Je hotovo, kostel stojí

26. Je hotovo, kostel stojí

Až k srdci moře sahá tvé pomezí, tvoji stavitelé vtiskli tvé kráse dokonalost. (Ezechiel 27:4)

Kostel Na Habrovce je celodřevěná stavba, budovaná ve válečném období. Oficiálně realizována ze starého dřeva z rozebrané horské chaty (pro okupační úřady), ve skutečnosti se však jednalo o dřevo nové, z pily křížovníků. Na jižní straně přiléhá ke kostelu zděná sakristie, na severní straně byla původně dřevěná předsíň, později je nahrazena předsíní zděnou, s vestavěnou zpovědní místností. 

Stavba má poměrně nízké obvodové stěny s vysokou sedlovou střechou, v jejíž ose je věž se zvonem. V horní části zvonu je odlit nápis: „ODLIL R. MANOUŠEK V BRNĚ 1942“, uprostřed pláště je reliéf sv. Josefa a nad věncem nápis „SV. JOSEFE, V HODINU SMRTI ORODUJ ZA NÁS“. 

Autor textu: Stanislav Varhaut