28. První bohoslužba

28. První bohoslužba

“Tak byla v onen den uspořádána celá Hospodinova bohoslužba …” (2.Paralipomenon 35:16)

Přes všechny potíže a těžkosti stojí v roce 1941 dřevěný kostel sv. Františka

Předseda spolku k tomuto okamžiku řekl: „Na Štědrý den, ve čtyři hodiny odpoledne, vysvětil v zastoupení ndp. vikáře msgr. Hofmanna náš p. farář Dr. Vít Mojžíšek kapli a o půlnoci byla v ní sloužena první mše svatá. Sotva bylo vše skončeno, přišel první sníh a kruté mrazy. Před dvěma lety valné hromadě doporučil p. poslanec Stuchlík: S Bohem začni každé dílo. Řídili jsme se dle toho. Hodně jsme se modlili a pracovali v tichu bez okázalosti (oslavy nebyly ani dovoleny v této válečné době) a bez reklamy. Dílo se podařilo. Je otázka, kolik to stálo? Především hojně milosti Boží, hojně přemýšlení, shánění a obětí. Také však peněz… očištění vnitřku po řemeslnících obstaraly ctihodné sestry z Krče, pí. Mülerová z Michle a Ing. Petráň.“ 

Byla sem přenesena Nejsvětější svátost a konána první pobožnost. Věřící se shromáždili k slavení první mše svaté, kterou celebroval o půlnoci prof. Jeřábek. Sbor, zpívající na kůru Rybovu vánoční mši, řídil nový duchovní správce v Krči, P. Václav Schneider O. Cr. Novosvěcenec, velmistrem Vlasákem přislíbený duchovní správce budoucí křížovnické farnosti, přišel do Krče 3. září 1941 a ujal se kaple v krčském útulku. Ze vzdáleného kláštera dojížděl do Krče až 10x týdně. Michelským kaplanem byl jmenován 1. 1. 1942, ale na faru se stěhuje 25. 1. po opravě kaplanky. Po letech požehnaného působení odcházejí z Krče kněží jezuitského řádu.

Autor textu: Stanislav Varhaut