Nový farní list

Nový farní list

Nový farní list najdete v sekci aktuality s obvyklými rubrikami, o papeži, s úvodníkem P. Alberta, zprávou o Červené středě, o farní rekolekci, o bazaru….