Archiv štítků: synoda základ

Synoda/synodalita = společná cesta (myšleno v církvi) – jít společně – být společně – rozhodovat společně. Cílem je společenství svéprávných a rovnoprávných. Dělicí čára není jen často zmiňovaná mezi kněžími a laiky (lépe řečeno: mezi svěcenými a nesvěcenými) – ale také mezi aktivními a pasivními farníky, mezi farníky „vymetači akcí“ a farníky „rychle z kostela domů“. Synodalita má být způsobem bytí církve do budoucna – synoda, která začala, nemá být jednorázovou záležitostí, ale má ve farnostech a církvi nastartovat procesy pro synodální život církve v dalších stoletích. Výstupem nemá být závěr, ale proces, který dál pokračuje i po skončení diecézní (farní) fáze, která…

Číst více

Plné znění homilie papeže Františka při zahajovací mši synody 10. října 2021, Bazilika sv. Petra ve Vatikánu: Jeden bohatý muž jde Ježíši naproti, když „se vydával na cestu“ (Mk 10,17). Evangelia nám mnohokrát představují Ježíše „na cestě“, jak kráčí po boku člověka a naslouchá otázkám, které přebývají v jeho srdci a hýbou jím. Tak nám zjevuje, že Bůh nepřebývá v nějakých aseptických a klidných místech, daleko od reality, ale kráčí s námi a oslovuje nás, ať jsme kdekoli, na někdy hrbolatých cestách života. A dnes, když zahajujeme tuto synodální cestu, začněme tím, že se budeme ptát sami sebe – papeže,…

Číst více

Zhruba týden před setkáním zaslat téma a strukturu setkání(Je možné se na něj tak naladit, abychom věděli, co se na setkání bude dít) Úvodní modlitba s prosbou o dar rozumět, modlitba k Duchu svatému, nebo podobně. Čtení a rozjímání vybraného úryvku z Písma(úryvek si lze libovolně vybrat, nebo převzít z neděle, nebo z daného dne, soustředit se a říct si, co nám Písmo ukazuje ve světle tématu, co nás učí, co nás oslovilo – pouze v případě malého počtu účastníků).  max. 10 min Píseň Zopakování smyslu synody, pravidel a struktury naslouchání (naladění se na proces) První kolečko – sdílení, co…

Číst více

Synodální setkání nese i svá rizika, zde je pár upozornění: – Bude se vám chtít jen tak si o tématu popovídat, ale zde by moderátor měl být laskavý (aby někoho nezakřikl), ale i  pevný, aby sezení nerozbředlo a nerozkecalo se. – Ticho je zde důležité, něco zde má růst a zrát. Někdo může v tichu panikařit,  myšlenky jej napadají v rojích, zapomenuté a nesplněmé úkoly pronásledují, soustředěnost  (usebranost) se rozebíhá a mizí.Berme myšlenky a nápady jako auta, která jedou, zastavují u nás, nebráníme se jim, nezaháníme je, nebojujeme s nimi, ale nenasedáme do nich i když otevírají dveře, jen jim…

Číst více

4/4