Archivy autora: Alberto

Drahé sestry a drazí bratři! Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve.Od neděle 17. října 2021, začíná v každé diecézi na celém světě první fáze synody 2021 – 2023, která má formu naslouchání Božímu lidu v jeho celku. Chceme i v našich diecézích a exarchátu vykročit společně a necháme se vést Duchem Svatým, který vytváří jednotu v…

Číst více

Konání akcí je závislé na vládních a církevních nařízeních. Prosím, předem se informujte o jejich uskutečnění. Čt 1   čtvrtek svatého týdne     9:30 Hradčany – Katedrála ● Mše sv. při svěcení olejů       Velikonoční triduum a Doba Velikonoční       Zelený čtvrtek       Michle – Kostel Narození Panny MarieiKrč – Kostel sv. Františka z Assisi     17:00 Svátost smíření (max. do17:45)     17:00 Křížová cesta     18:00 Večerní mše na památku Večeře Páně       (jenom v Michli) do 20:00 ● Adorace u „Getsemanské zahradě“ Pá 2   Velký pátek ● den…

Číst více

Velikonoční TŘÍDENNÍ a SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 1. dubna ● Zelený čtvrtek Michle – Kostel Narození Panny Marie  Krč – Kostel sv. Františka z Assisi 17:00  Svátost smíření (max. do17:45) 17:00  Křížová cesta 18:00  Večerní mše na památku Večeře Páně (jenom v Michli) do 20:00 ● Adorace u „Getsemanské zahradě“ 2. dubna ● Velký pátek ● den přísného postu Michle – Kostel Narození Panny Marie  Krč – Kostel sv. Františka z Assisi Velkopáteční Sbírka na Svatou zemi 17:00  Svátost smíření (max. do17:45) 17:00  Křížová cesta 18:00  Velkopáteční obřady 3. dubna ● Bílá sobota Michle – Kostel Narození Panny Marie 9:00    Společná pobožnost do  12:00   Rozjímání u Božího hrobu 3. dubna ● Slavnost zmrtvýchvstání páně – na vigilii …

Číst více

3/3