Velikonoční TŘÍDENNÍ a SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

Velikonoční TŘÍDENNÍ a SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

Velikonoční TŘÍDENNÍ a SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

1. dubna ● Zelený čtvrtek

Michle – Kostel Narození Panny Marie  Krč – Kostel sv. Františka z Assisi

 • 17:00  Svátost smíření (max. do17:45)
 • 17:00  Křížová cesta
 • 18:00  Večerní mše na památku Večeře Páně
 • (jenom v Michli) do 20:00 ● Adorace u „Getsemanské zahradě“

2. dubna ● Velký pátek ● den přísného postu

Michle – Kostel Narození Panny Marie  Krč – Kostel sv. Františka z Assisi

 • Velkopáteční Sbírka na Svatou zemi
 • 17:00  Svátost smíření (max. do17:45)
 • 17:00  Křížová cesta
 • 18:00  Velkopáteční obřady

3. dubna ● Bílá sobota

Michle – Kostel Narození Panny Marie

 • 9:00    Společná pobožnost
 • do  12:00   Rozjímání u Božího hrobu

3. dubna ● Slavnost zmrtvýchvstání páně – na vigilii 

Michle – Kostel Narození Panny Marie  Krč – Kostel sv. Františka z Assisi

 • 20:00  Velikonoční vigilie

4. dubna ● Slavnost zmrtvýchvstání páně – v den slavnosti

 • 8:00    Michle – kostel ● Mše sv.
 • 9:30    Krč – kostel ● Mše sv.
 • 11:00  Krč – kostel ● Mše sv.
 • 19:00  Krč – kostel ● Mše sv.

5. dubna ● Pondělí v oktávu velikonočním

 • 8:00    Michle – kostel ● Mše sv.
 • 9:00  Krč – kostel ● Mše sv.