Archiv štítků: synoda

galleon ship photo under the cloudy sky

Zveme kohokoliv, farníky i nefarníky, všechny, kdo chtějí přijít a vyjádřit se a jsou ochotni i naslouchat druhým. Synodní setkání v sobotu 11. 12. 2021 v sálu na Habrovce se bude zabývat dvěma tématy: 2. Naslouchání: jak a komu (nejen) v církvi nasloucháme? (od 10 do 12 hodin, poté společný oběd)a3. Ujmout se slova: dokážeme mluvit odvážně, otevřeně a odpovědně? (od 13 do 15 hodin, poté společné slavení eucharistie v sálu) Jak to bude vypadat, se dozvíte z připravených materiálů ZDE – tři krátké texty (2. Pozvání a témata, 3. Struktura setkání popř. 4. Rizika).

Drahé sestry a drazí bratři! Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve.Od neděle 17. října 2021, začíná v každé diecézi na celém světě první fáze synody 2021 – 2023, která má formu naslouchání Božímu lidu v jeho celku. Chceme i v našich diecézích a exarchátu vykročit společně a necháme se vést Duchem Svatým, který vytváří jednotu v…

Číst více

Přijďte na farní synodní schůzku v neděli 31. 10. 2021 ve 12 hodin  na Habrovku (po mši pro rodiny s dětmi), P. Alberto a pastorační rada nabízí vysvětlení, co je synoda, další informace o synodě, synodní témata, jak setkání a práce s tématy může vypadat v praxi, a odpovědi na dotazy.

3/3