Biřmování

Biřmování

Milí, věkem učni, středoškoláci, vysokoškoláci, skautky a skauti z krčských oddílů, vy všichni, kterým je Habrovka nějak blízká a uvažujete o svátosti biřmování: Rádi bychom vám nabídli ne úplně tradiční koncept přípravy na tuto svátost.

Na témata budou zváni různí lektoři, odborníci na dané téma, jako jsou např. L. Heryán, P. Beneš, P. Glogar, J. Rückl, J. Zajíc a další…

Témata a obsah, o čem budete chtít mluvit a co vás zajímá, si do značné míry navrhnete sami.
//více ve dvou článcích zde//