Doba stvoření v naší farnosti

Doba stvoření v naší farnosti

Milí farníci, milí návštěvníci kostela sv. Františka, od 1. září do 4. října
slaví křesťané Dobu stvoření.
V roce 1989 Ekumenický patriarchát
ustanovil 1. září jako Den modliteb za péči o stvoření, který je nyní
přijímán širokým ekumenickým společenstvím. Později tato tradice
navázala slavením Doby stvoření do svátku sv. Františka. K tomuto
slavení nás pravidelně vyzývá také papež František.
My jsme se k této liturgické Době stvoření rozhodli v našem kostele
připojit formou umění, a to obrazy grafičky a výtvarnice Marty Hilgert
s tématem stvoření. Obrazy zvířat a rostlin nás zvou k zamyšlení nad
krásou stvoření, nad barvami a tvary, které nás mohou udivovat svou
dokonalostí a krásou.
Je jistě symbolické, že obrazy jsou umístěny na místě křížové cesty.
Ta momentálně prochází nutnou renovací. Toto umístění má však i svou
symboliku: „Vždyť dnes veškeré tak devastované Boží stvoření prochází
křížovou cestou spolu s Ním, Kristem a chcete-li naopak, On, Kristus
jde dnes znovu tu cestu se vším stvořením“.