Archiv kategorií: ohlášky

calendar flat lay

Nový farní list na prázdniny najdete v sekci Aktuality. Je nabitý, barevný a můžete jej číst i v dálavách.

Po dobu prázdnin se mění rozvrh bohoslužeb v neděli na Habrovce. V neděli dopoledne je mše pouze v 10:00 (není v 9:30 a v 11:00). Ostatní dny jsou beze změny. Pěkné prázdniny a tábory všem!

4. 5.  se vrací Seminář Mystické Antropologie… „pod rouškou“. Alespoň do konce tohoto měsíce se koná na faře každý úterý od 18:15. Tradiční svatojanská arcidiecézní sbírka dostává nový název: Od 16. 5. t.r. bude Sbírka do Fondu mzdové podpory (služného) duchovních v arcidiecézi. Pokud chcete na něj přispět přes farní (provozní) bankovní účet,prosím, uveďte následovné:„Do Fondu mzdové podpory (služného) duchovních v arcidiecézi“VS: 50308 Liturgie přijetí do katechumenátu pro dospělé (nepokřtěné osoby nad 14 let)bude v Katedrále sv. Vita v sobotu 22. od 16:30.  V této chvíli je za naší farnost přihlášena jedna osoba. Pokud byste osobně měli zájem nebo znáte někoho, kdo se cítí povolán ke křesťanství, máte příležitost…

Číst více

calendar flat lay

Farní kalendář – platit bude pouze to, co bude v souladu s vládními opatřeními.
Případně se ptejte u jednotlivých organizátorů.

Číst více

Konání akcí je závislé na vládních a církevních nařízeních. Prosím, předem se informujte o jejich uskutečnění. Čt 1   čtvrtek svatého týdne     9:30 Hradčany – Katedrála ● Mše sv. při svěcení olejů       Velikonoční triduum a Doba Velikonoční       Zelený čtvrtek       Michle – Kostel Narození Panny MarieiKrč – Kostel sv. Františka z Assisi     17:00 Svátost smíření (max. do17:45)     17:00 Křížová cesta     18:00 Večerní mše na památku Večeře Páně       (jenom v Michli) do 20:00 ● Adorace u „Getsemanské zahradě“ Pá 2   Velký pátek ● den…

Číst více

Velikonoční TŘÍDENNÍ a SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 1. dubna ● Zelený čtvrtek Michle – Kostel Narození Panny Marie  Krč – Kostel sv. Františka z Assisi 17:00  Svátost smíření (max. do17:45) 17:00  Křížová cesta 18:00  Večerní mše na památku Večeře Páně (jenom v Michli) do 20:00 ● Adorace u „Getsemanské zahradě“ 2. dubna ● Velký pátek ● den přísného postu Michle – Kostel Narození Panny Marie  Krč – Kostel sv. Františka z Assisi Velkopáteční Sbírka na Svatou zemi 17:00  Svátost smíření (max. do17:45) 17:00  Křížová cesta 18:00  Velkopáteční obřady 3. dubna ● Bílá sobota Michle – Kostel Narození Panny Marie 9:00    Společná pobožnost do  12:00   Rozjímání u Božího hrobu 3. dubna ● Slavnost zmrtvýchvstání páně – na vigilii …

Číst více

6/6