FARNÍ KALENDÁŘ ČERVENEC – SRPEN 2023 ČERVENEC 2023

FARNÍ KALENDÁŘ ČERVENEC – SRPEN 2023 ČERVENEC 2023

So 1. července

Ne 2. července, 13. neděle v mezidobí

Po 3. července, svátek svatého Tomáše, apoštola

Út 4. července, památka sv. Prokopa, opata

St 5. čefvence, Slavnost svatých Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa patronů Evropy a hlavních patronů Moravy, státní svátek

Čt 6. července, Den upálení Mistra Jana Husa, státní svátek

  • Tento den je také památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice

Čt 13. července, památka sv. Víta, mučedníka

Pá 7. července

  • Krč – eucharistická adorace (po večerní mši do 19:00)

So 8. července

Ne 9. července, 14. neděle v mezidobí

Po 10. července

Út 11. července, svátek svatého Benedikta, opata a patrona Evropy

St 12. července

Čt 13. července, památka svatého Víta, mučedníka

Pá 14. července, památka blahoslaveneého Hroznaty, mučedníka

  • Krč – eucharistická adorace (po večerní mši do 19:00)

So 15. července, panátka sv. Bonaventura, biskupa a učitele církve

Ne 16. července, 15. neděle v mezidobí

Po 17. července

Út 18. července

St 19. července

Čt 20. července

Pá 21. července

  • Krč – eucharistická adorace (po večerní mši do 19:00)

So 22. července, sv. památky svaté Marie Magdalény

Ne 23. července, 16. neděle v mezidobí

Po 24. července

Út 25. července, svátek svatého Jakuba, apoštola

St 26. červemce, památka svatých Jáchyma a Anny, odičů Panny Marie

Čt 27. července, památka svatých Gorazda a druhů

Pá 28. července

  • Krč – eucharistická adorace (po večerní mši do 19:00)

So 29. července, památka svaté Marty, Marie a Lazara

Ne 30. července, 17. neděle v mezidobí

Po 31. července, památka svatého Ignáce z Loyoly, kněze

SRPEN 2023

Út 1. srpna, památka svatého Alfonse Marie z Liguori, biskupa a učitel církve

St 2. srpna

Čt 3. srpna

Pá 4. srpna, památka svatého Jana Marie Vianneye

  • kněze Krč – eucharistická adorace (po večerní mši do 19:00)

So 5. srpna, svátek Posvěcení římské baziliky Panny Marie

Ne 6. srpna Svátek Proměnění Páně

Po 7. srpna

Út 8. srpna, památka svatého Dominika, kněze

St 9. srpna, svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

Čt 10. srpna, svátek sv. Vavbřince, jáhna a mučedníka

Pá 11. srpna, památka svaté Kláry, panny

  • Krč – eucharistická adorace (po večerní mši do 19:00)

So 12. srpna

Ne 13. srpna, 19. neděle v mezidobí

Po 14. srpna, památka svatého Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

Út 15. srpna, Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

St 16. srpna

Čt 17. srpna

Pá 18. srpna

  • Krč – eucharistická adorace (po večerní mši do 19:00)

So 19. srpna

Ne 20. rpna, 20. neděle v mezidobí

Po 21. srpna, památka svatého Pia X., papeže

Út 22. srpna, památka Panny Marie, Královny

St 23. srpna

Čt 24. srpna, svátek svatého Bartoloměje, apoštola

Pá 25. srpna

  • Krč – eucharistická adorace (po večerní mši do 19:00)

So 26. srpna

Ne 27. srpna, 21. neděle v mezidobí

Po 28. srpna, památka svatého Augustina, biskupa a učitele církve

Út 29. srpna, památka Umučení svatého Jana Křtitele

St 30. srpna

Čt 31. srpna