FARNÍ KALENDÁŘ ZÁŘÍ 2023

FARNÍ KALENDÁŘ ZÁŘÍ 2023

Pá 01, Krč – eucharistická adorace (po večerní mši do 19:00)

So 02, 16:00 fara – rodina idente

Ne 03, 22. neděle v mezidobí

Po 04

Út 05

 • 09:15 Krč – Sedmikrásek
 • 18:15 fara – seminář mystické antropoligie

St 06, 20:00 Krč – modlitba Taizé

Čt 07

Pá 08, Slavnost Narození Panny Marie

So 09, panátka sv. Petra Klavera, kněze

 • 16:00 fara – rodina idente

Ne 10, 23. neděle v mezidobí, dopolední mše svatá v Krči bude jen v 10:00 a po ní bude farní shromáždění Po 11

 • 17:30 Krč – dětská mše s posvěcením školních tašek dětí
 • 20:00 Krč – setkání přátel mužské spirizuality, chlapi

Út 12, památka Jména Panny Marie

 • 9:15 Krč – Sedmikrásek
 • 18:15 fara – seminář mystické antropoligie

St 13, památka svatého Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církvek

Čt 14, svátek Povýšení svatého Kříže

Pá 15, památka Panny Marie Bolestné

 • eucharistická adorace (po večerní mši do 19:00)

So 16, památka svaté Ludmily, mučednice

 • 16:00 fara – rodina idente

Ne 17, 24. neděle v mezidobí

Po 18, 17:30 Krč – katecheze dětí

Út 19

 • 9:00 Krč – sektání žen ze společenství Noemi
 • 9:15 Krč – úklid kostela – maminky ze Sedmikrásku
 • 18:15 fara – seminář mystické antropoligie

St 20

Čt 21, svátek svatého Matouše, apoštola a evangelisty

 • 19:00 fara – schůze farní rady

Pá 22, Krč – eucharistická adorace (po večerní mši do 19:00)

So 23, památka svatého Pia z Pietrelciny, kněze

 • 16:30 fara – rodina idente

Ne  24, 25. neděle v mezidobí (Svatováclavská sbírka na církevní školství)

Po 25, 17:30 Krč – katecheze dětí

Út 26, památka svatých Kosmy a Damiána, mučedníků

 • 9:15 Krč – Sedmikrásek
 • 18:15 fara – seminář mystické antropoligie

St 27, památka svatého Vincenze z Paula, kněze

Čt 28, Slavnost svatého Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa

Pá 29, svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

 • Krč – eucharistická adorace (po večerní mši do 19:00)

So 30, památka svatého Jeronýma, kněze a učitele církve

 • 16:00 fara – rodina idente