FARNÍ KALENDÁŘ KVĚTEN 2024

FARNÍ KALENDÁŘ KVĚTEN 2024

St 1 památka sv. Josefa, dělníka, Svátek práce – státní svátek

Čt 2 sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

 • 19:30 Krč – Modlitba Taizé

Pá 3 svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, Krč – eucharistická adorace (po večerní mši do 19:00)

So 4

Ne 5 6. neděle velikonoční (sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům)

Po 6 památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

 • 17:30 Krč – katecheze dětí

Út 7

 • 9:15 Krč – Sedmikrásek
 • 18:15 fara – seminář mystické antropoligie

St 8 památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí, Den vítězství – státní svátek

Čt 9 Slavnost Nanebevstoupení Páně

Pá 10 Krč – eucharistická adorace (po večerní mši do 19:00)

So 11 11:00 Krč – biřmování s biskupem Václavem Malým

Ne 12 7. neděle velikonoční

Po 13 památka Panny Marie Fatimské

 • 17:30 Krč – katecheze dětí
 • 20:00 Krč – setkání přátel mužské spirituality (chlapi)

Út 14 svátek sv. Matěje, apoštola

 • 9:15 Krč – Sedmikrásek (úklid kostela)
 • 18:15 fara – seminář mystické antropologie

St 15

Čt 16 svátek svatého Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

 • 19:00 fara – schůze farní rady

Pá 17 Krč – eucharistická adorace (po večerní mši do 19:00)

So 18 16:00 fara – rodina idente

Ne 19 Slavnost Seslání Ducha Svatého

Po 20 památka Panny Marie, Matky církve

 • 17:30 Krč – katecheze dětí

Út 21

 • 9:00 Krč – Noemi
 • 9:15 Krč – Sedmikrásek
 • 18:15 fara – seminář mystické antropologie

St 22

Čt 23 svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného Kněze

Pá 24 Krč – eucharistická adorace (po večerní mši do 19:00)

So 25 16:00 fara – rodina idente

Ne 26 Slavnost Nejsvětější Trojice

 • 17:00 Krč – přednáška F. Tichého na téma: Děti a škola v dnešní době

Po 27 17:30 Krč – katecheze dětí

Út 28

 • 9:15 Krč – Sedmikrásek
 • 18:15 fara – seminář mystické antropologie

St 29 památka sv. Pavla VI., papeže

Čt 30 Slavnost Těla a Krve Páně

Pá 31 svátek Navštívení Panny Marie, Krč – eucharistická adorace (po večerní mši do 19:00)