FARNÍ KALENDÁŘ – Leden 2023

FARNÍ KALENDÁŘ – Leden 2023

Ne 1 Panna Maria, Matka Boží (Světový den modliteb za mír)
Po 2 sv. Bazil Veliký a Řehoř Naziánský, biskupové a učitelé církve
Út 3 9:00 Krč – setkání Noemi
9:15 Krč – setkání Sedmikrásek

St 4 sv. Alžběta Anna Bayley Setonová, patronka USA
Čt 5
Pá 6 Slavnost Zjevení Páně, Tři králové
So 7 Bl. Mučedníci Francouzské revoluce (přes 2 tis. popravených)
Ne 8 Svátek Křtu Páně
8:00 mše – Michle
9:30 mše – Krč
11:00 mše – Krč
16:00 Krč – Tříkrálový koncert nadačního fondu Klíček
19:00 mše – Krč

Po 9 Bl. Josef Pawlowski a Kazimír Grelewski, kněží a mučedníci

17:30 Krč – katecheze dětí

Út 10 Sv. Řehoř Nysský, biskup, učitel církve a patron Turecka

9:00 Krč – setkání Noemi
9:15 Krč – setkání Sedmikrásek
18:15 Michle – fara seminář Mystická antropologie

St 11 Bl. František Rogacze, kněz a mučedník z 2. sv. války
Čt 12 Bl. Mikuláš B. Kitbamrung, mučedník v Thajsku (+ 1944)

19:00 fara – pastorační rada farnosti

Pá 13 Bl. Emil Szramenk, kněz a mučedník z 2. sv. války
So 14 16:00 fara – Rodina Idente
Ne 15 2. neděle v mezidobí
8:00 mše – Michle
9:30 mše – Krč

11:00 mše – Krč
19:00 mše – Krč

Po 16 17:30 Krč – katecheze dětí
Út 17 Sv Antonín Veliký, opat
9:15 Krč – Sedmikrásek, úklid kostela
18:00 Krč – společné nešpory a františkánský růženec
18:15 fara – seminář Mystická antropologie
St 18 Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
Čt 19
Pá 20 Sv. Šebestián, mučedník
So 21 Sv. Anežka Římská, panna a mučednice

16:00 fara – setkání Rodiny Idente

Ne 22 3. neděle v mezidobí, Neděle Božího Slova

8:00 mše – Michle
9:30 mše – Krč
11:00 mše – Krč
19:00 mše – Krč

Po 23 17:30 Krč – katecheze dětí
Út 24 Sv. František Saleský, biskup a učitel církve

9:00 Krč – setkání Noemi
9:15 Krč – setkání Sedmikrásek
18:15 Michle – seminář Mystická antropologie

St 25 Sv. Obrácení svatého Pavla
Čt 26 Sv. Timotej a Titus, biskupové
Pá 27 Sv. Anděla Mericiová, panna
So 28 Sv. Tomáš Akvinský, kněz a učitel církve

16:00 fara – setkání Rodiny Idente
Ne 29 4. neděle v mezidobí
8:00 mše – Michle
9:30 mše – Krč
11:00 mše – Krč
19:00 mše – Krč

Po 30 Sv. Martina, panna a mučednice

17:30 Krč – katecheze dětí

Út 31 Sv. Jan Bosco, kněz a zakladatel

9:00 Krč – setkání Noemi
9:15 Krč – setkání Sedmikrásek

• Slavnosti a svátky, státní svátky, prázdniny: Změna vyhrazena
• Svátost smíření (zpověď) 30 min. přede mší nebo po domluvě.
• Další svátosti a svátostiny (požehnání, pohřeb…): Po domluvě.
• Sv. růženec 30 min. před mší (Ne: 7:30 a 9:00 v Po-So: 17:00).