Ohlášky 3. neděle v mezidobí 22. ledna 2023

Ohlášky 3. neděle v mezidobí 22. ledna 2023
 1. Můžete si vzít složenky, skrze které se koná sbírka na biblické dílo.
 2. V pondělí 23. ledna v 17:30 v Krči budou katecheze dětí.
 3. V úterý 24. ledna bude památka svatého Františka Saleského, biskupa a učitele církve.
 4. Rovněž v úterý 24. ledna v 9:15 v Krči bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.
 5. A také v úterý 24, února v 18:15 na faře bude seminář mystické antropologie.
 6. Ve středu 25. ledna bude svátek Obrácení svatého Pavla.
 7. Ve čtvrtek 26. ledna bude památka svatých Timoteje a Tita, biskupů.
 8. V sobotu 28. ledna bude památka svatého Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.
 9. Rovněž v sobotu 28. ledna v 16:00 hodin na faře bude setkání rodiny idente.
 10. Příští neděli 29. ledna od 15:00 do 17:00 hodin v sále na Habrovce se bude konat tradiční dětský karneval. Součástí bude i občerstvení pro všechny přítomné, soutěže, hry a společný tanec všech masek. Na tuto veselou farní akci srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče.
 11. Zveme vás na první ročník Postního putování světla, při kterém se můžeme lépe poznat. Z rodiny do rodiny se předává svíce, která symbolizuje naději na vzkříšeni. Toto postní putování světla si nežádá nic víc než jeden den někoho pohostit, druhý den jiného navštívit a předat mu svíci. A s tímto světlem takto doputujeme až k radostné Velikonoční noci. Přihlásit se mohou rodiny i jednotlivci prostřednictvím formuláře vzadu na stolečku nebo online přes odkaz na webových stránkách farnosti. Další informace naleznete také ve farním listu.