Ohlášky 4. neděle v mezidobí 29. ledna 2023

Ohlášky 4. neděle v mezidobí 29. ledna 2023

 1. Dnes v 15:00 hodin v sále na Habrovce bude dětský karneval. Součástí bude i občerstvení, soutěže, hry a společný tanec všech masek. Srdečně zveme vás všechny, zvláště pak děti a jejich rodiče.
 2. V pondělí 30. ledna v 17:30 v Krči budou katecheze dětí.
 3. V úterý 31. ledna bude památka svatého Jana Bosca.
 4. Rovněž v úterý 31. ledna v 9:15 v Krči bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.
 5. A také v úterý 31. ledna v 18:15 na faře bude seminář mystické antropologie.
 6. Ve středu 1. února ve 20:00 hodin v sále na Habrovce bude modlitba Taizé.
 7. Ve čtvrtek 2. února bude svátek Uvedení Páně do chrámu. Na večerní mši svaté v Michli si můžete přinést svíčky.
 8. 3. února bude první pátek v měsíci s pravidelnou hodinovou eucharistickou adorací s misionáři identes po večerní mši svaté v Krči.
 9. V sobotu 4. února v 16:00 hodin na faře bude setkání rodiny idente
 10. Připomínáme pozvánku na první ročník Postního putování světla, při kterém se můžeme lépe poznat. Z rodiny do rodiny se předává svíce, která symbolizuje naději na vzkříšení. Toto postní putování světla si nežádá nic víc než jeden den někoho pohostit, druhý den jiného navštívit a předat mu svíci. S tímto světlem takto doputujeme až k radostné Velikonoční noci. Přihlásit se mohou rodiny i jednotlivci prostřednictvím formuláře vzadu na stolečku nebo online přes odkaz na webových stránkách farnosti. Další informace naleznete také ve farním listu.
 11. Předběžně ohlašujeme, že Dětský divadelní kroužek Divadla Paměti národa zve všechny farníky k představení na téma z historie Habrovky, a to v neděli 19. února od 13:30 v kostele v Krči.
 12. Vy, kteří jste během roku 2022 obdarovali farnost finančním darem a o svém daru potřebujete potvrzení, zašlete co nejdříve na adresu: antoninlukes@yahoo.es tyto tři informace: 1) jméno a příjmení, 2) datum narození, 3) adresu trvalého bydliště.