Ohlášky 1. neděle postní, 26. února 2023

Ohlášky 1. neděle postní, 26. února 2023
  1. V pondělí 27. února v 17:30 v Krči budou katecheze dětí.
  2. V úterý 28. února v 9:15 na Habrovce bude setkání Sedmikrásku.
  3. Rovněž v úterý 28. února v 18:15 na faře bude seminář mystické antropologie.
  4. Ve středu 1. března ve 20:00 hodin v sále na Habrovce bude modlitba Taizé. Nácvik zpěvu začne v 19:30.
  5. V pátek 3. března je První pátek a po večerní mši svaté na Habrovce bude eucharistická adorace na Habrovce, která trvá do 19:00 hodin.
  6. V sobotu 4. března v 16 hodin na faře bude setkání rodiny idente.
  7. Předběžně ohlašujeme postní duchovní obnovu naší farnosti s otcem Šebestiánem Smrčinou, která proběhne v sobotu 18. března od 10 do 17 hodin ve farním sále na Habrovce. Společný oběd bude z přinesených zásob.