Ohlášky, 5. neděle v mezidobí, 5. února 2023

Ohlášky, 5. neděle v mezidobí, 5. února 2023
 1. V pondělí 6. února bude památka svatých Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.
 2. Rovněž v pondělí v 17:30 v Krči budou katecheze dětí.
 3. V úterý 7. února v 9:15 v Krči bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.
 4. Rovněž v úterý 7. února v 18:15 na faře bude seminář mystické antropologie.
 5. Ve čtvrtek 9. února bude památka svaté Apolonie, panny a mučednice.
 6. V pátek 10. února po mši svaté v Krči je eucharistiká adorace, která trvá do 19:00 hodin.
 7. V sobotu 11. února bude památka Panny Marie Lourdské a rovněž je to světový de nemocných.
 8. Rovněž v sobotu 11. února v 16:00 hodin na faře bude setkání rodiny idente.
 9. Příští neděli 12. února bude v naší farnosti hromadně udělována svátost nemocných. Bude udělována po mši svaté v 8:00 v Michli a po mši svaté v 9:30 v Krči. Tato svátost je určena starým a závažně nemocným lidem. Přijetí této svátosti má předcházet svátost smíření, není-li závažné překážky. Prosíme vás, abyste, pokud můžete, ke zpovědi přišli již během týdne.
 10. Předběžně ohlašujeme, že Dětský divadelní kroužek Divadla Paměti národa zve všechny farníky k představení na téma z historie Habrovky, a to v neděli 19. února od 13:30 v kostele v Krči.
 11. Vy, kteří jste během roku 2022 obdarovali farnost finančním darem a o svém daru potřebujete potvrzení, zašlete co nejdříve na adresu: antoninlukes@yahoo.es tyto tři informace: 1) jméno a příjmení, 2) datum narození, 3) adresu trvalého bydliště.