Ohlášky 6. neděle v mezidobí, 12. února 2023

Ohlášky 6. neděle v mezidobí, 12. února 2023
 1. Dnes je poslední možnost přihlásit se do Postního putování světla prostřednictvím formuláře vzadu v kostele nebo online přes odkaz na farním webu.
 2. V pondělí 13. února v 17:30 v Krči budou katecheze dětí.
 3. A také pondělí 13. února ve 20:00 hodin v sále bude setkání přátel mužské spirituality.
 4. V úterý 14. února v 9:15 v Krči bude setkání maminek s dětmi Sedmikrásek.
 5. Rovněž v úterý 14. února v 18:15 na faře bude seminář mystické antropologie.
 6. A také pondělí 13. února ve 20:00 hodin v sále bude setkání přátel mužské spirituality.
 7. Ve čtvrtek 16. února v 19:00 hodin na faře bude schůze farní rady.
 8. V pátek 17. února po mši svaté v Krči je eucharistická adorace, která trvá do 19:00 hodin.
 9. V sobotu 18. února v 16:00 hodin na faře bude setkání rodiny idente.
 10. Příští neděli 19. února bude sbírka na Svatopetrský haléř.
 11. Rovněž příští neděli 19. února ve 13:30 v kostele v Krči nám Dětský divadelní kroužek Divadla Paměti národa zahraje představení z historie Habrovky.