Ohlášky 7. neděle v mezidobí 19. února 2023

Ohlášky 7. neděle v mezidobí 19. února 2023
  1. Dnes ve 13:30 v kostele v Krči nám Dětský divadelní kroužek Divadla Paměti národa zahraje představení z historie Habrovky. Všichni jsme srdečně zváni.
  2. V pondělí 20. února v 17:30 v Krči budou katecheze dětí.
  3. V úterý 21. února v 18:15 na faře bude seminář mystické antropologie.
  4. Ve středu 22. února bude Popeleční středa a popelec bude udělován při obou mších. Připomínáme, že Popeleční středa je den přísného postu a že jí začíná postní doba, během níž, každý čtvrtek v Michli a každý pátek v Krči, vždy od 17 hodin, bude křížová cesta.
  5. V pátek 24. února nebude pravidelná eucharistická adorace na Habrovce.
  6. V sobotu 25. února v 16 hodin na faře bude setkání rodiny idente.
  7. Předběžně ohlašujeme postní duchovní obnovu naší farnosti s otcem Šebestiánem Smrčinou, která proběhne v sobotu 18. března od 10 do 17 hodin ve farním sále na Habrovce. Společný oběd bude z přinesených zásob.