Ohlášky 2. neděle postní, 5. března 2023

Ohlášky 2. neděle postní, 5. března 2023
  1. V pondělí 6. března v 17:30 v Krči budou katecheze dětí.
  2. V úterý 7. března v 9:15 na Habrovce bude setkání Sedmikrásku.
  3. Rovněž v úterý 7. března v 18:15 na faře bude seminář mystické antropologie.
  4. Ve středu 8. března bude památka svatého Jana Bosca, kněze a zakladatele.
  5. Ve čtvrtek 9. března bude památka svatého Dominika Savia.
  6. V pátek 10. března po večerní mši svaté na Habrovce bude eucharistická adorace, která trvá do 19:00 hodin.
  7. V sobotu 11. března v 16 hodin na faře bude setkání rodiny idente.
  8. Předběžně ohlašujeme postní duchovní obnovu naší farnosti s otcem Šebestiánem Smrčinou, která proběhne v sobotu 18. března od 10 do 17 hodin ve farním sále na Habrovce. Společný oběd bude z přinesených zásob.
  9. Příští neděli 12. března bude sbírka do fondu svatého Vojtěcha na mzdy duchovních pražské arcidiecéze. Při té příležitosti nás oslovuje otec arcibiskup:

Milí diecézané, obracím se na Vás s prosbou o spolupráci v zajišťování finančních prostředků na služné kněží. Jak víte, stát postupně přestává přispívat na činnost církve a od roku 2030 bude financování našeho provozu plně závislé na církevním společenství. Všem vám děkuji za dary do Fondu sv. Vojtěcha, který byl k tomuto účelu založen i za vaši štědrost při minulých sbírkách. Raduji se z vaší solidarity, když dáváte štědře podle svých možností bez ohledu na to, jestli patříte do farnosti chudé či bohaté. Služba církve naší společnosti v oblasti školství a sociálních služeb bude mít nadále státní podporu, ale náš podíl bude vždycky nutný. I při opravách kostelů, které jsou kulturní památkou, se nadále počítá s finanční podporou státu, grantů EU, územních samosprávných celků a sponzorů. I v této oblasti však bude mnohé ležet na vás, jako ostatně vždycky. Daří se rozvíjet hospodářskou činnost z majetkových restitucí i z investovaných finančních náhrad a věřím, že tato činnost bude schopna pokrýt značnou část financování církevního provozu. Ale bez štědrých dárců se neobejdeme. Proto ve všech kostelích proběhnou účelově vázané sbírky na služné kněží. Budou se konat 12. března, 23. dubna, 6. srpna a 3. prosince 2023. Přispět můžete i složenkou nebo elektronicky.

Všem dárcům upřímně děkuje a ze srdce žehná Jan Graubner arcibiskup pražský