Ohlášky 3. neděle postní, 12. března 2023

Ohlášky 3. neděle postní, 12. března 2023
  1. V pondělí 13. března v 17:30 v Krči budou katecheze dětí.
  2. Rovněž v pondělí 13. března ve 20:00 hodin v sále bude setkání přátel mužské spirituality.
  3. V úterý 14. března v 9:15 na Habrovce bude setkání Sedmikrásku.
  4. Rovněž v úterý 14. března v 18:15 na faře bude seminář mystické antropologie.
  5. Ve čtvrtek 16. března v 19:00 hodin na faře bude schůze farní rady.
  6. Pravidelná eucharistická adorace v pátek 17. března výjimečně nebude.
  7. V sobotu 18. března od 10:00 do 17:00 hodin v sále bude postní obnova farnosti s otcem Šebestiánem Smrčinou. Oběd bude z přinesených zásob.
  8. Předběžně vás zveme na přednášku Jiřího Kylara, nazvanou Někdo ti uvěří. Proběhne v pátek 31. března v 19:00 hodin v sále a její téma bude sexuální zneužívání.