Ohlášky Čtvrté Neděle velikonoční, 30. dubna 2023

Ohlášky Čtvrté Neděle velikonoční, 30. dubna 2023
  1. Zítra je 1. máj, tedy státní svátek a mše svatá bude jako obvykle v 17:30 v Krči. Zároveň připomínáme, že je památka svatého Josefa, dělníka.
  2. V úterý 2. května v 9:15 v Krči bude setkání Sedmikrásku.
  3. Ve středu 3. května bude svátek svatých Filipa a Jakuba, apoštolů.
  4. Rovněž ve středu 3. května ve 20:00 hodin v sále na Habrovce bude modlitba Taizé.
  5. V pátek 5. května, po večerní mši svaté v Krči, bude eucharistická adorace, která potrvá do 19:00 hodin.
  6. V sobotu 6. května bude památka svatého Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.
  7. Rovněž v sobotu 6. května v 16:00 hodin na faře bude setkání rodiny idente.
  8. Připomínáme, že příští pondělí 8. května bude rovněž státní svátek. Mše svatá bude ráno v 9:00 v Krči a večerní mše svatá odpadá.