Ohlášky, Druhé Neděle velikonoční, 16. dubna 2023

Ohlášky, Druhé Neděle velikonoční, 16. dubna 2023
  1. V pondělí 17. dubna v 17:30 v sále budou katecheze dětí.
  2. V úterý 18. dubna v 9:15 bude úklid kostela v Krči, který mají na starosti maminky ze Sedmikrásku.
  3. Rovněž v úterý 18. dubna v 18:15 na faře bude seminář mystické antropologie.
  4. Ve čtvrtek 20. dubna na faře bude schůze farní rady.
  5. V pátek 21. dubna, po večerní mši svaté v Krči, bude eucharistická adorace, která potrvá do 19:00 hodin.
  6. V sobotu 22. dubna v 10:00 hodin na Habrovce bude brigáda. Je potřeba pomoci s úklidem a jarními pracemi. Práce je hodně a moc vás prosíme o pomoc. Konec se předpokládá asi v 15:00 hodin. Skupinka organizátorů na vás těší!
  7. Rovněž v sobotu 22. dubna v 16:00 hodin na faře bude setkání rodiny idente.
  8. Příští neděli 23. dubna od 9:30 do 14:00 hodin v sále na Habrovce proběhne jarní dětský bazárek. Příprava začne v sobotu 22. dubna od 16:00 do 19:00. Můžete přinést dětské blečeníhračkyboty sportovní potřeby pro děti od 0 do 18 let. Budeme rádi za každou pomoc v sobotu při přípravě i v neděli při balení od cca 14:00 do 17:00. Potřebujeme i pomocníky do kavárny a můžete přinést i napečené dobroty. Je mezi námi hodně potřebných, ať už se jedná o ukrajinské maminky s dětmi nebo i rodiny, které se vlivem zdražování dostaly do nelehké situace. Jim bude věnována neděle od cca 13:00, kdy si mohou vybrat z přebytků vše, co potřebují. A pokud by chtěli, mohou nám pomoci s úklidem. Moc se na vás těšíme! Jindřiška Kyselová 604 296 938
  9. Sbírka příští neděle bude do fondu svatého Vojtěcha.