Ohlášky Květná neděle, 2. dubna 2023

Ohlášky Květná neděle, 2. dubna 2023
 1. V pondělí, tentokrát výjimečně už 3. dubna ve 20:00 hodin v sále bude setkání přátel mužské spirituality, chlapi.
 2. V úterý 4. dubna v 9:15 v Krči bude dětská křížová cesta maminek a dětí ze Sedmikrásku.
 3. Ve středu 5. dubna ve 20:00 hodin v sále bude modlitba Taizé.
 4. Ve čtvrtek 6. dubna v 9:30 v katedrále bude misa chrismatis, kterou bude sloužit otec arcibiskup Jan Graubner. Kdo by se chtěl účastnit jako ministrant je srdečně zván. Při této mši proběhne sbírka na kněze v Albánii.
 5. Bohoslužby Zeleného čtvrtka ve farnosti budou:
  • v 17:00 hodin v Michli křížová cesta
  • v 18:00 hodin v Michli mše svatá na památku ustanovení eucharistie a po ní možnost rozjímání v Getsemanské zahradě až do 21:00 hodiny.
 6. Bohoslužby Velkého pátku 7. dubna budou:
  • v 17:00 hodin v Michli křížová cesta
  • v 18:00 hodin v Michli Velkopáteční obřady s uctíváním kříže a po nich možnost rozjímání u Božího hrobu až do 21:00 hodiny.
 7. Po celou dobu Velkopátečních obřadů bude v kostele připravena kasička na Velkopáteční sbírku na Svatou Zemi.
 8. Bohoslužby na Bílou sobotu 8. dubna budou:
  • v 9:00 hodin v Michli společná pobožnost s možností rozjímání u Božího hrobu do 12:00 hodin.
  • ve 20:00 hodin v Krči bude Velikonoční vigilie
 9. V neděli 9. dubna bude slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Mše svaté budou:
  • v 8:00 v Michli
  • v 9:30 v Krči
  • v 11:00 v Krči
 10. V pondělí 10. dubna budou mše svaté:
  • v 8:00 v Michli
  • v 10:00 v Krči