Ohlášky 5. Neděle velikonoční, 8. května 2023

Ohlášky 5. Neděle velikonoční, 8. května 2023
  1. V pondělí 8. května bude památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Zároveň připomínáme, že 8. května je státní svátek a mše svatá bude v 9:00 hodin v Krči. Večerní mše svatá odpadá.
  2. V úterý 9. května v 9:15 v Krči bude setkání Sedmikrásku.
  3. Rovněž v úterý 9. května v 18:15 na faře bude seminář mystické antropologie.
  4. V pátek 12. května, po večerní mši svaté v Krči, bude eucharistická adorace, která potrvá do 19:00 hodin.
  5. V sobotu 13. května bude památka Panny Marie Fatimské.
  6. Rovněž v sobotu 13. května v 16:00 hodin na faře bude setkání rodiny idente.
  7. Sbírka příští neděle bude věnovaná na pomoc pronásledovaným křesťanům.
  8. Předběžně ohlašujeme, že První svaté přijímání dětí naší farnosti bude v neděli 28. května v 11:00 hodin v Krči. Ti, kteří tuto neděli nemohou, mají možnost Prvního přijímání v neděli 21. května rovněž v 11:00 hodin v Krči. Informace k první svatosti smíření prvokomunikantů a k jejich setkání s knězem sdělíme v ohláškách příští neděli.