Ohlášky 6. Neděle velikonoční, 14. května 2023

Ohlášky 6. Neděle velikonoční, 14. května 2023
 1. Dnes v 17:00 hodin v sále na Habrovce bude přednáška Bolka Vraného na téma «křesťan a práce». Přednáška se zaměřuje na práci z hlediska etiky a na její promítání v Písmu svatém i v sociálních encyklikách.
 2. V pondělí 15. května v 17:30 v sále budou katecheze dětí.
 3. Rovněž v pondělí 15. května, v 17:30 v katedrále bude poutní mše svatá, celebrovaná arcibiskupem Janem, k příležitosti slavnosti svatého Jana Nepomuckého. Z katedrály pak vyjde průvod k soše sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě a zakončení průvodu bude na Křižovnickém náměstí.
 4. Slavnost svatého Jana Nepomuckého, mučedníka a hlavního patrona Čech, bude v úterý 16. května. Mše svatá bude jako obvykle v 17:30 v Michli.
 5. V úterý 16. května v 9:15 bude úklid kostela v Krči, který mají na starost maminky ze Sedmikrásku.
 6. Rovněž v úterý 16. května v 18:15 na faře bude seminář mystické antropologie.
 7. Ve čtvrtek 18. května bude slavnost Nanebevstoupení Páně.
 8. Rovněž ve čtvrtek 18. května v 19:00 na faře bude schůze farní rady.
 9. V pátek 19. května po večerní mši svaté v Krči, bude eucharistická adorace, která potrvá do 19:00 hodin.
 10. V sobotu 20. května v 10:00 hodin na faře bude příprava dětí k Prvnímu svatému přijímání.
 11. Rovněž v sobotu 20. května v 16:00 hodin na faře bude setkání rodiny idente.
 12. Příští neděli 21. května při mši svatí v 11:00 hodin v Krči přistoupí dvě děti k Prvnímu svatému přijímání. Ostatní děti přistoupí k Prvnímu přijímání v neděli 28. května rovněž při mši v 11:00 v Krči.