Ohlášky 7. neděle velikonoční, 21. května 2023

Ohlášky 7. neděle velikonoční, 21. května 2023
  1. V pondělí 22. května v 17:30 v sále budou katecheze dětí, po které následuje první zpověď dětí, které poprvé budou přijímat eucharistii v neděli 28. května při mši v 11:00 hodin v Krči.
  2. V úterý 23. května v 9:00 v kavárničce v Krči bude setkání žen ze společenství Noemi.
  3. Rovněž v úterý 23. května v 9:15 v Krči bude setkání Sedmikrásku.
  4. A také v úterý 23. května v 18:15 na faře bude seminář mystické antropologie.
  5. Ve středu 24. května bude svátek Panny Marie Pomocnice křesťanů.
  6. V pátek 26. května bude památka svatého Filipa Neriho a po večerní mši svaté v Krči, bude eucharistická adorace, která potrvá do 19:00 hodin.
  7. Rovněž v pátek 26. května v 19:30 v sále v Krči bude večer poezie v rámci vzpomínky na 100 let od narození Fernanda Riela. Večer je připraven pod titulem «Setkání Dona Quijota s čistotou». Jste srdečně zváni.
  8. V sobotu 27. května v 16:00 hodin na faře bude setkání rodiny idente.
  9. Příští neděli 28. května bude Slavnost Seslání Ducha svatého a při mši svaté v 11:00 hodin v Krči přistoupí děti naší farnosti k Prvnímu svatému přijímání.