Ohlášky, neděle Slavnost Seslání Ducha svatého, 28. května 2023

Ohlášky, neděle Slavnost Seslání Ducha svatého, 28. května 2023
  1. V pondělí 29. května bude památka Panny Marie, Matky církve.
  2. Rovněž v pondělí 29. května v 17:30 v sále budou katecheze dětí.
  3. V úterý 30. května bude památka svaté Zdislavy.
  4. Rovněž v úterý 30. května v 9:15 v Krči bude setkání Sedmikrásku.
  5. A také v úterý 23. května v 18:15 na faře bude seminář mystické antropologie.
  6. Ve středu 31. května bude svátek Navštívení Panny Marie.
  7. Ve čtvrtek 1. června bude svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a Věčného Kněze,
  8. V pátek 2. června a v sobotu 3. června bude festival Habrovka. Pravidelná páteční mše svatá v Krči se tedy přesouvá do Michle a po ní bude, jako obvykle eucharistická adorace, která potrvá do 19:00 hodin.
  9. V sobotu 3. června v 16:00 hodin na faře bude setkání rodiny idente
  10. Příští neděli 4. června bude Slavnost Nejsvětější Trojice. Po dětské mši oslavíme 65. výročí sňatku manželů Loulových.