Ohlášky 11. neděle v mezidobí, 18. června 2023

Ohlášky 11. neděle v mezidobí, 18. června 2023
 1. Srdečně vás zveme na synodální setkání, které bude dnes od 14 do 18:00 hodin na Habrovce. Tématem bude „liturgie“.
 2. V pondělí 19. června v 17:30 v sále budou katecheze dětí.
 3. Rovněž v pondělí 19. června v 18:30 v kostele v Krči bude koncert pěveckého sboru Haeri. Všichni jste srdečně zváni.
 4. V úterý 20. června v 9:00 v Krči bude setkání žen ze společenství Noemi.
 5. Rovněž v úterý 20. června v 9:15 v Krči bude setkání Sedmikrásku.
 6. A také v úterý 20. června v 18:15 na faře bude seminář mystické antropologie.
 7. V pátek 23. června po večerní mši svaté v Krči bude eucharistická adorace, která potrvá do 19:00 hodin.
 8. V sobotu 24. června bude slavnost Narození svatého Jana Křtitele.
 9. Rovněž v sobotu 24. června v 16:00 hodin na faře bude setkání rodiny idente.
 10. Příští neděli 25. června bude Svatopetrská sbírka na bohoslovce.
 11. Předběžně oznamujeme, že v pondělí 26. v Krči bude dětská mše svatá k příležitosti konce školního roku.