Ohlášky 12. neděle v mezidobí, 25. června 2023

Ohlášky 12. neděle v mezidobí, 25. června 2023
  1. V pondělí 26. června v Krči v 17:30 bude dětská mše svatá na závěr školního roku.
  2. V úterý 27. června v 18:15 na faře bude seminář mystické antropologie.
  3. Ve čtvrtek 29. června bude slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů. Mše svatá bude jako obvykle v 17:30 v Michli.
  4. V pátek 30. června po večerní mši svaté v Krči bude eucharistická adorace, která potrvá do 19:00 hodin.
  5. Nedělní mše svaté během prázdnin budou začínat v těchto hodinách:
  • v 8:00 hodin v Michli
  • v 10:00 hodin v Krči
  • v 19:00 hodin v Krči

Nezapomeňte tedy, že příští neděli 2. července budou mše svaté už podle tohoto prázdninového rozvrhu.